Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Tortuna förskola har fantastiska lärmiljöer, ute som inne. Vi är berikade med en stor förskolegård, en mindre småbarnsgård för att de yngsta ska känna sig trygga, men så har vi ju också den helt fantastiska skogen att tillgå som möjligheternas skattkammare när det kommer till lärande. Här kan det utforskas och upptäckas!

Inne på förskolan har vi lagt mycket tid på att skapa rum för miljön att bli den tredje pedagogen. Med detta menar vi att barnen ska ta till sig lärande under hela dagen på förskolan. Utbudet av material ska vara genomtänkt och finnas tillgängligt, så att lärandet kan uppstå såväl i den fria leken som i vår undervisning.

Vi använder oss mycket av ljuskällor, ljud och projektorer för att skapa föränderliga och fantasifulla miljöer. I filmen nedan så visar vi er runt i lärmiljlerna inne Tortuna förskola.


Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att byta ut allt gammalt plastmaterial till nytt giftfritt material, samt att vi hela tiden reviderar och går igenom materialet som vi har på förskolan, såväl leksaker som, madrasser, tvättmedel och andra kemikalier.

Vår lärmiljö i bilder

Här nedan följer ett urval bilder av de lärmiljöer och det material som vi erbjuder i vår undervisning.

Skogen som lärmiljö

Barn på promenad på skogsstig
Barn som klättrar på mossbeklädd sten 
Trollmors koja som finns i vår skog

Förskolans utemiljö

Hinderbana på förskolans gård 
Barn som kikar på insektshotellet
Barn som leker med vatten utomhus 

Tekniska lärmiljöer

Barn som kombinerar digitalitet med estetisk verksamhet 
Barn som studerar biologiskt material med hjälp av webbägg
Barn som skapar med magneter 

Skapande material

Barn som skapar en ljuslykta
Leriga händer visas upp
Barn som gör halsband av pärlor

Lärmiljöer inomhus

Pedagog som dramatiserar en saga
Barnens bibliotek
Återskapande av geometriska figurer

Matematisk utbildning

Barn som skapar diagram
Utomhusmatematik med pinnar
Utematematik med barngrupp

Språkutveckling

Utforskande av skriftspråket. Ett barn har skrivit på ett papper.
Samling med babblarna, smak och färg 
Bokhylla med böcker och förtydligande stödtecken

Utforskande av naturen och naturvetenskap

Barn som målar med bubblor och pensel på sin hand
Barn som kollar på nässelfjärilar som flyger i plastterrarium
Barn som målar i snö