Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Barkarö skola!

Barkarö skola inramas av vacker natur, och närheten till skogen skapar en rofylld miljö som ger lugn och trygghet. På skolan finns cirka 290 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Fritidshemmen är delade i två grupper. En för elever i förskolklass och årskurs 1 och en för elever i årskurs 2 och uppåt. Eleverna i de äldre åldrarna har fritids i ett eget hus på skolgården. Eleverna kan behålla sin plats på fritids till det år de fyller 12. Grupperna samverkar på morgonen, sen eftermiddag och vid lovverksamhet.

Expedition