Länk till mer information om IST Home

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Ekbergaskolan

På Ekbergaskolan finns anpassad grundskola inriktning mot ämnen årskurs 1-6.

Vår anpassade grundskola omfattar årskurs 1-6 och vi har tre klasser. Den anpassade grundskolan har ett eget fritidshem som heter Lyan, där går flertalet av elever. Fritidshemspersonalen jobbar även i skolan, vilket gör att man får en helhetssyn på elevens dag.

Det här erbjuder vi:

  • Få elever i klasserna. Runt 10 elever per klass.
  • Hög personaltäthet. Våra fritidspedagoger arbetar med eleverna hela dagen.
  • Tillgång till resurser via centrala elevhälsan.
  • Centralt resursteam, som kan stötta elever och personal.

Ekbergaskolan har ett stort upptagningsområde så de flesta eleverna kommer med skolskjuts till skolan.

 

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Skoltiden är nio år. Anpassad grundskola är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell studieplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning efter årskurs 9 i den anpassad grundskolan, som heter anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Det är också möjligt att

  • läsa en kombination av ämnen och ämnesområden
  • bli bedömd utifrån grundskolans läroplan om förutsättning finns.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

 

Söka plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns nuvarande skola starta en utredning. Utredningen som du behöver samtycka till, består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om plats i den anpassade grundskolan. När du skickat in ansökan bjuder samordnaren för den anpassade grundskolan in dig in till ett informationsmöte.

Mer information om att söka plats till anpassad grundskola

 

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Mer information om skolskjuts och ansökan finns på vasteras.se.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad