Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Ekbergaskolan!

Ekbergaskolan är en grundskola och anpassad grundskola med barn från förskoleklass till årskurs sex. Vi har cirka 420 elever i skolan varav 18 elever i den anpassade grundskolan.

Många av barnen går på fritidshem före och efter skolan. Eken, Holken, Kojan, Kupan och Lyan heter fritidshemmen som är integrerade i skolan. Det är ungefär 60 personer som jobbar på skolan varav 25 är lärare. De övriga är bland andra skolans ledning och personal som arbetar på fritidshemmen samt med elevhälsan.

Vi arbetar för en skola där alla, både barn och vuxna, känner trygghet, trivsel och arbetsglädje.

Attraktiv läge

Ekbergaskolan ligger i närheten av skogsområdet Mälarparken och Björnöns friluftsområde samt med sjön Mälaren inom gångavstånd. Ekbergaskolans skolgård har stora gräsytor, skogsparti, asfalterade basketplaner och lekredskap.

Lärande

Vi arbetar för att alla barn skall få lära och utvecklas utifrån sina behov samt för att utveckla våra arbetssätt och arbetsformer för ökad måluppfyllelse. Vi har bland annat ett fint skolbibliotek med mängder av spännande, roliga och intressanta böcker för att stimulera till läsande.