Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Emausskolan!

Emausskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder tvåspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 i sverigefinska klassen. Vår skola är belägen i stadsdelen Gideonsberg i centrala Västerås med närhet till vackra grönområden, Ringvallens idrottsplats och Västerås kulturutbud. Det ger oss fina möjligheter till utomhusaktiviteter.


På Emausskolan går cirka 400 elever, vi har 2 fritidshem  och vi är cirka 50 medarbetare som arbetar här. Vi har ljusa och trivssamma lokaler som stimulerar lärande och främjar trivseln. Vår stora och varierande skolgård inbjuder både till idrott och spännande lekar. Lärarna är indelade i två arbetslag och eftersom eleverna känner alla lärarna i arbetslaget blir de också mer bekväma med att träffa andra vuxna än klassläraren. Arbetslagens uppdrag är att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Vi arbetar gemensamt för måluppfyllelse, planering, och arbetsmiljö. Vi arbetar också för att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete.

Fritidshem

Våra Fritidshem är Draken och Pegasus. För årskurs 4-6 finns Klubben (Skallbergsgården). På Emausskolans fritidshem arbetar vi för att alla elever skall lyckas. Med utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete STAR stimuleras elevernas utveckling och lärande samtidigt som vi erbjuder en meningsfull fritid. Hos oss får elevernas egna intressen och behov vara med och styra verksamheten samtidigt som de inspireras till nya spännande upptäckter genom att vi ständigt varierar våra arbetssätt. Undervisningen i fritidshemmet ger eleverna möjlighet att träna förmågorna som genomsyrar läroplanen för grundskolan. Just nu är fritidshemmet på Emaus indelat i 4 avdelningar Draken F, Draken 1, Pegasus 2, Pegasus 3.Tillsammans har vi 200 elever inskrivna.


Vi omges av fina grönområden vilket möjliggör många olika utomhusaktiviteter. Vårt fritids har också ljusa och trivssamma inomhuslokaler, tillgång till matsal och idrottshall där vi kan skapa, utforska och leka. Vi som arbetar på Emausskolans fritidshem har olika bakgrunder och kompletterar varandra väl. Allas olika kompetens bidrar till arbetslaget som jobbar tillsammans för elevernas bästa.

Historik

Emausskolan är belägen på historisk mark. Emaus gård och senare herrgård låg på samma plats där skolbyggnaden nu ligger. Gården försörjde kyrkan och senare staden med livsmedel redan från 1500-talet. Under Metallverkens uppbyggnad användes Emaus gård som tjänstebostad. Gården blev också känd för sina fruktodlingar och handelsträdgård. När staden köpte gården 1932 hyrdes den ut till fester och andra tillställningar. På grund av att gården behövde en omfattande renovering togs beslutet, i mitten av 50-talet, att riva gården för att ge plats åt en ny skola. Skolbyggnaden färdigställdes höstterminen 1958. Skolan var en mellanstadie- och högstadieskola tills den byggdes om till en F-6 skola 1997. Än idag hittar barnen rester av Emaus gård när de leker. Rostiga spikar, krukskärvor och försterbeslag har fyndats när våra små arkeologer varit i farten med spadar och penslar. Emaus trefaldighetskälla som låg öster om Emaus gård var en välbesökt plats under 1700-talet, vattnet var järnhaltigt och sades bota sjukdomar. Numera har hälsobrunnen förvandlats till en kunskapskälla.