Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Emausskolan!

Emausskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder även en tvåspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 i sverigefinska klassen. Vår skola är belägen i stadsdelen Gideonsberg i centrala Västerås med närhet till vackra grönområden, Ringvallens idrottsplats och Västerås kulturutbud. Det ger oss fina möjligheter till utomhusaktiviteter.

På Emausskolan går cirka 380 elever, vi har fritidshem och vi är cirka 50 medarbetare som arbetar här.

Skolan är nu under ombyggnad och står helt klar augusti 2025. I april 2024 flyttar vi in i ljusa och trivsamma lokaler som stimulerar lärande och främjar trivseln. Emausskolan kommer få en ny skolgård som inbjuder till lek och lärande.

Lärarna är indelade i arbetslag och eftersom eleverna känner till alla lärarna i arbetslaget blir de också mer bekväma med att träffa andra vuxna än bara sin egen klasslärare. Arbetslagens uppdrag är att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Vi arbetar gemensamt för ökad måluppfyllelse hos eleverna och trivsam och trygg miljö för eleverna och alla som arbetar här.

Fritidshem

Vårt Fritidshem är uppdelat så att våra yngsta elever går på Draken (åk F-1) och de äldre eleverna går på Pegasus (åk 2-5).

På Emausskolans fritidshem arbetar vi för att alla elever skall lyckas. Undervisningen i fritidshemmet ger eleverna möjlighet att träna förmågorna som genomsyrar läroplanen för fritidshemmet. Tillsammans har vi ca 200 elever inskrivna.

Vi omges av fina grönområden vilket möjliggör många olika utomhusaktiviteter. Vi som arbetar på Emausskolans fritidshem har olika bakgrunder och kompletterar varandra väl. Allas olika kompetens bidrar till arbetslaget som jobbar tillsammans för elevernas bästa.

Historik

Emausskolan är belägen på historisk mark. Emaus gård och senare herrgård låg på samma plats där skolbyggnaden nu ligger. Gården försörjde kyrkan och senare staden med livsmedel redan från 1500-talet. Under Metallverkens uppbyggnad användes Emaus gård som tjänstebostad. Gården blev också känd för sina fruktodlingar och handelsträdgård. När staden köpte gården 1932 hyrdes den ut till fester och andra tillställningar. På grund av att gården behövde en omfattande renovering togs beslutet, i mitten av 50-talet, att riva gården för att ge plats åt en ny skola. Skolbyggnaden färdigställdes höstterminen 1958. Skolan var en mellanstadie- och högstadieskola tills den byggdes om till en F-6 skola 1997. Än idag hittar barnen rester av Emaus gård när de leker. Rostiga spikar, krukskärvor och försterbeslag har fyndats när våra små arkeologer varit i farten med spadar och penslar. Emaus trefaldighetskälla som låg öster om Emaus gård var en välbesökt plats under 1700-talet, vattnet var järnhaltigt och sades bota sjukdomar. Numera har hälsobrunnen förvandlats till en kunskapskälla.