Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

 

Förskoleklassen och förskoleklassens fritids: 021 - 39 85 46

Fritidshemmet årskurs 1: 021 - 39 85 41

Fritidshemmet årskurs 2: 021 - 39 85 52

Fritidshemmet årskurs 3: 021 - 39 85 51

Postadress: Rösegårdsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Välkommen att höra av dig!

Specifika kontakter

Speciallärare

021-39 85 83

Kurator

021-39 44 61

Skolköket

021-39 85 43

Skolsköterska

021-39 85 53

Biträdande rektor

Ulrika Engman

021 - 39 76 73

ulrika.engman@vasteras.se

Text