Länk till Vklass

Kontakta oss


Välkommen att höra av dig!


Förskoleklassen: 021- 39 85 46

Fritidshemmet årskurs 1: 021- 39 85 51

Fritidshemmet årskurs 2: 021- 39 85 41

Fritidshemmet årskurs 3-5 (Storfritids) 021- 39 85 52

Lilla Gruppen: 021-39 85 34

Skolköket: 021- 39 85 43


Postadress: Rösegårdsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

 

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Patric Feltendal

021-39 20 44

patric.feltendal@vasteras.se

Speciallärare

021-39 85 83

Kurator

021-39 02 16

Skolköket

021-39 85 43

Skolsköterska

021-39 85 53