Länk till Vklass

Kontakta oss


Välkommen att höra av dig!


Förskoleklassen: 021 - 39 85 46

Fritidshemmet årskurs 1: 021 - 39 85 52

Fritidshemmet årskurs 2: 0765 - 69 12 61

Fritidshemmet årskurs 3-5: (storfritids) 021- 39 85 41

Årskurs 4: 0765 - 69 25 70

Lilla Gruppen: 021 - 39 85 34 (0765 - 69 25 70)

Postadress: Rösegårdsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Speciallärare

021-39 85 83

Kurator

021-39 44 61

Skolköket

021-39 85 43

Skolsköterska

021-39 85 53

Text