Länk till Vklass

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Förskoleklassen: 021- 39 85 46

Fritidshemmet Bikupan, årskurs 1: 021- 39 85 52

Fritidshemmet Bikupan, årskurs 2: 021- 39 85 51

Fritidshemmet Bikupan, årskurs 3-5 021- 39 85 41

Postadress: Rösegårdsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Patric Feltendal

021-39 20 44

patric.feltendal@vasteras.se

Vaktmästare

021-39 85 34

Kurator

021-39 26 19

Skolsköterska

021-39 85 53

Skolköket

021-39 85 43