Länk till mer information om IST Home

Om Skultuna gymnasieenhet

Det här är vi

Skultuna gymnasieenhet erbjuder individuellt alternativ för dig inom introduktionsprogrammet. Vi har 16 platser för elever som behöver läsa in grundkoleämnen för att få behörighet till gymansieutbildning. Vi har hög personaltäthet med tillgång till specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Vi erbjuder en lugn miljö i egna lokaler på Persboskolan. Hos oss kan du läsa upp till 12 grundskoleämnen. Skoldagarna är vanligtvis från klockan 09.00 till klockan 14.00. Där vi varje dag i Persboskolans lilla matsal äter lunch tillsammans.

Som elev läser du ett till fyra ämnen i taget, i din egen takt. Vi tar hänsyn till dina behov och försöker skapa en miljö där du känner dig trygg och kan ta till dig undervisningen på bästa sätt. Lärandet är strukturerat , men med stor flexibilitet för dig utifrån vad du behöver och hur du mår. Du planerar tillsammans med dina lärare och kan anpassa studierna när det behövs.

Pedagogiska idé

Varje elev ges möjlighet till maximal utveckling utifrån sin individuella förmåga. Varje elev kartläggs vid mottagande och vi gör tillsammans en individuell studieplan med elevens egna mål. Vi är tydliga och förutsägbara och vi är tillsammans under hela skoldagen. Eleven har sin egen studieplats och vi gör samma lika varje dag. Vi har ingen stress och inga läxor men vi har fokus på lärande och att eleven ska lyckas i sina studier.

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Hos oss är det tyst och lugnt och vi arbetar med HJÄRTA, Vi tar Hänsyn till varandra, vi beter oss så andra inte mår dåligt och vi stör inte andra. Vi är Jämlika även om vi är olika. Vi är Ärliga och tar inte andras saker. Vi visar Respekt och accepterar andras gränser och vi tar Ansvar för vår lilla skola och tillsammans lyckas vi med studierna.