Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Tibbleskolan!

Tibbleskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem för varje årskurs. Skolan ligger i Skultuna, cirka 15 kilometer norr om Västerås. Skolan har cirka 225 elever.

Skolbyggnad

Vår ursprungliga skolbyggnad byggdes år 1970. Under årens lopp har skolan renoverats och byggts om. Hösten 2020 firade vi skolans 50-årsjubileum med rulltårta och önskelunch. Eleverna gjorde flaggspel och satte upp foton från gamla skolkataloger.

Varje årskurs har en egen ingång och många klassrum har ett eget grupprum i anslutning. Det finns en idrottshall på skolan.

Skolgården

Vårt läge ger förutsättningar för både undervisning och lek i naturen. Tibbleskolan har rastverksamhet där pedagoger finns ute för att inspirera och vara en trygghet. De äldre eleverna ansvarar för vår lekbod.

Personal

Vi har pedagogisk personal som arbetar i respektive elevgrupp. Utöver det finns dessa yrkesgrupper:

  • skolsköterska
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • socialpedagog
  • resurspedagog
  • studie- och yrkesvägledare

Våra arbetssätt

I undervisningen samproducerar analoga och digitala verktyg. Alla klassrum är utrustade med smart skärm och vi har ett antal iPads i varje klass. Vi är en skola som tar till vara på allt vi har omkring oss. Eleverna i årskurs 2 får simundervisning i Västerås och i årskurs 3 börjar eleverna med ämnet slöjd i den närbelägna Persboskolan. Vi använder oss av allt som Skultuna har att erbjuda så som elljuspår, bibliotek, sommaröppet utomhusbad, idrottsplats och konstfrusen isrink under vintern och mycket mera.

För oss är det viktigt att eleverna får vara med och tycka till om ämnen som rör dem. Därför finns det ett elevråd/matråd/miljöråd på skolan som leds av vår socialpedagog.

En skola för lärande

Tibbleskolan är inte bara en plats för elevernas lärande utan vi är också en övningsskola för lärarstuderande som har VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

IST Home

IST Home är en app som vårdnadshavare använder för att ​anmäla sitt barns frånvaro​, se sitt barns schema​, följa barnets skolgång​, ha dialog med skolan​ och se läsårstider.

Läs mer IST Home - Västerås (vasteras.se)

Traditioner

Skolstart på höstterminen

Första skoldagen på höstterminen samlas vi vid skolgårdsscenen, där vi sjunger tillsammans och firar att det nya skolåret börjar. Vi får även en kort presentation av personalen, innan vi följs åt till våra respektive klassrum.

Skoljoggen

En förmiddag på höstterminen deltar vi i Skoljoggen. Hela skolan samlas då vid Tibbleskolans skolgårdsscen för en gemensam uppvärmning. Sedan springer, joggar eller går var och en i sin egen takt runt spåret. Här finns vätskekontroll och vid målet får alla barn varsin banan. Den frivilliga springslanten, som vi samlar in via Swish, går till välgörande ändamål.

Idrottsveckor

Under en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen anordnar vi idrottsveckor för eleverna på Tibbleskolan. Varje årskurs får varsin dag då de tillsammans med idrottsläraren och personalen i årskursen får prova på många roliga saker.

Tibbleswing

En gång per läsår får några elever i årskurs 3 möjlighet att uppträda inför resten av skolan. Här bjuds det bland annat på sång, musik och dans.

Lucia

Hela skolan samlas i gymnastiksalen för att njuta av treornas luciatåg.

Sista skoldagen innan jullov

Alla klasser samlas i gymnastiksalen. Där sjunger vi och önskar varandra ett riktigt skönt jullov.

Sista skoldagen innan sommarlovet

Alla klasser samlas intill vår skolgårdsscen mot slutet av skoldagen. Här bjuds det på sång, musik, tal och något roligt ”uppträdande” av personalen. Släkt och vänner är hjärtligt välkomna!

Tibbleskolan - en del av Skultuna utbildningsenhet i Skultuna kommundelsförvaltning

Skultuna utbildningsenhet består av Skultunas/Romfartunas förskolor, skolor, fritidshem, gymnasieenhet och familjecentrum, där Skultuna kommundelsförvaltning tillsammans med sina verksamheter har en gemensam vision/målbild, som kort kan beskrivas: Vi arbetar nära varandra, har korta beslutsvägar, ser till helheten och arbetar för alla som bor, verkar och besöker Skultuna. Skultuna kommundelsfövaltnings ledord är "Vi är riktigt bra tillsammans".

barn som skriver på vitt papper
Barn som sitter vid ett bord och ritar.