Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Tibbleskolans pedagogiska idé

På Tibbleskolan har vi positiva och höga förväntningar på våra elever. När vi genom engagemang, kunskap och erfarenhet kan stödja eleverna och hjälpa dem att nå sin fulla potential, då har vi lyckats! Det lyckas vi med genom att ha många närvarande vuxna som kan skapa trygghet och nära relationer till eleverna under hela dagen i skolan och på fritids. Genom ett nära samarbete mellan pedagogerna i skolan och på fritids, strävar vi efter att få en röd tråd över hela dagen.

Vi arbetar med att anpassa våra arbetssätt utifrån elevernas behov och förutsättningar. Vårt positiva, lösningsfokuserade förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta individer genomsyrar vår utbildning och undervisning i skola och fritidshem. Såväl elever som vårdnadshavare och pedagoger ska alltid erbjudas möten utifrån vår värdegrund; Alltid bästa möjliga möte. Vi anser att samverkan, mellan hem och skola, är viktig för elevernas lärande och utveckling.

Extra stöd för eleverna

Tibbleskolan har en Lärstudio för elever som behöver extra stöd eller behöver arbeta i ett mindre sammanhang. Läxstudio finns för elever som har behov av stöd med läxor. Detta sker i samråd mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Arbetsro, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för inlärning och kunskapsinhämtning. Därför accepterar vi inte våld, skadegörelse eller kränkande behandling. En trygg skola, där alla visar respekt för varandra och för våra gemensamma regler, skapar bra förutsättningar för delaktighet, lärande och personlig utveckling.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.