Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Trankärrets förskola!

Trankärrets förskola ligger i Skultuna som är en serviceort ca 1.5 mil norr om Västerås. Vår förskola ligger på en lugn återvändsgata precis intill en fin skog. Vi har en stor förskolegård med varierad miljö, där barnen utifrån intressen kan leka och välja olika aktiviteter. Förskolan är byggd på 1970-talet men är både utbyggd och renoverad i omgångar under 1990-talet. Förskolan har öppen planlösning vilket ger oss bra möjligheter till samverkan.

Trankärrets förskola består av två hemvister, en för de yngre barnen och en för de äldre. Pedagogerna arbetar i huvudsak på en av hemvisterna men tillhör samma arbetslag, detta gör att vi har närhet till varandra och en kännedom om varje barn på vår förskola.

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper för att skapa nära relationer. Vi undervisar genom lek och omsorg utifrån barnens intressen och mognad. Vi har ett övergirpande tema och utgår sedan från olika målområden som blir långa och korta projekt. Miljöerna och materialet på förskolan är i ständig utveckling och förändring. Detta för att kunna utmana och anpassas till den aktuella barngruppens behov och förutsättningar samt för att möjliggöra arbetet med olika spännande projekt.

Vår utbildning och undervisning bygger på trygghet, sampsel, lek och utveckling. Vårt positiva förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning.

Våra hemvister

Våra två hemvister Räven och Ugglan bildar arbetslaget Trankärret

  • Räven
    Här går barn i åldrarna 1-3 år tillsammans med 3 pedagoger
  • Ugglan
    Här går barn i åldrarna 3-6 år tillsammans med 6 pedagoger

Vårt kök

Vi har ett mottagningskök där frukost och mellanmål tillagas. Lunchen levereras från Skogsgårdens förskolas tillagningskök. Maten lagas där av kock från grunden varje dag, med en strävan att råvarorna ska vara ekologiska och närodlade. På Trankärrets förskola har vi en köksansvarig som tar emot och förbereder lunchen för servering. Hen ansvarar också för att vi får varierade och goda frukostar och mellanmål. Måltiderna äter vi på våra hemvister.

Samarbete med närliggande förskola

I Skultuna kommundelsförvaltning finns det fyra förskolor. Vi har en gemensam digital ateljé samt en analog ateljé som våra undervisningsgrupper besöker kontinuerligt under terminen. Vi har gemensamma kompetensutvecklingsdagar, pedagogiska caféer och kvalitetsgruppsmöten.

I Skultuna arbetar alla våra olika verksamheter nära varandra, vi har goda relationer och nära till beslut. Våra förskolor har en positiv samverkan med kommundelens skolor, både rektorer och pedagoger träffas kontinuerligt i olika sammanhang.

Övningsförskola

Vi samverkar med Mälardalens högskola (MDH) och tar emot lärarstudenter därifrån. Att vara övningsförskola känns mycket positivt och viktigt för oss, vi får då hela tiden vara en del i all ny forskning. Lärarstudenterna berikar vår utbildning och undervisning genom både sin närvaro och alla de uppgifter de arbetar med under studietiden.