Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Trankärrets förskola!

Trankärrets förskola ligger i Skultuna som är en serviceort ca 1.5 mil norr om Västerås. Vår förskola ligger på en lugn återvändsgata precis intill en fin skog. Vi har en stor förskolegård med varierad miljö, där barnen utifrån intressen kan leka och välja olika aktiviteter. Förskolan är byggd på 1970-talet men är både utbyggd och renoverad i omgångar under 1990-talet. Förskolan har öppen planlösning vilket ger oss bra möjligheter till samverkan.

Våra arbetssätt

Trankärrets förskola arbetar i ett stort arbetslag som ansvarar för tre undervisningsgrupper. Barnen och pedagogerna har tillgång till gemensamma mötesplatser. Där vi har närhet till varandra och en kännedom om varje barn på vår förskola. För att skapa en nära relation så arbetar vi i mindre undervisningsgrupper. Vår undervisning grundar sig på lek och omsorg utifrån barnens intressen och mognad.

Vi har ett övergirpande utvecklingsområden och utgår sedan från olika fokuslområden som blir till långa och korta projekt. Miljöerna och materialet på förskolan är i ständig utveckling och förändring. Detta för att kunna utmana och anpassas till den aktuella barngruppens behov och förutsättningar samt för att möjliggöra arbetet med olika spännande projekt.

Vår utbildning och undervisning bygger på trygghet, samspel, lek och utveckling. Vårt positiva förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning.

Våra undervisningsgrupper

Trankärrets förskolas arbetslag har tre undervisningsgrupper:

  • Räven
    Här går barn i åldrarna 1-3 år tillsammans med 3 pedagoger
  • Ugglan
    Här går barn i åldrarna 4-6 år tillsammans med 3 pedagoger

Vårt kök

Vi har ett mottagningskök där frukost och mellanmål tillagas. Lunchen levereras från Skogsgårdens förskolas tillagningskök. Maten lagas där av kock från grunden varje dag, med en strävan att råvarorna ska vara ekologiska och närodlade. På Trankärrets förskola har vi en köksansvarig som tar emot och förbereder lunchen för servering. Hen ansvarar också för att vi får varierade och goda frukostar och mellanmål.

Samarbete med närliggande förskola

I Skultuna kommundelsförvaltning finns det fyra förskolor. Vi har gemensamma kompetensutvecklingsdagar, pedagogiska caféer, ledningsgrupper och kvalitetsgruppsmöten.

I Skultuna arbetar alla våra olika verksamheter nära varandra, vi har goda relationer och nära till beslut. Våra förskolor ingår i Skultuna Utbildningsenhet tillsammans med kommundelens övriga skolor. Vi har en positiv samverkan, både rektorer och pedagoger träffas kontinuerligt i olika sammanhang.

Övningsförskola

Vi samverkar med Mälardalens förskola (MDH) och tar emot lärarstudenter därifrån. Att vara övningsförskola känns mycket positivt och viktigt för oss, vi får nu hela tiden vara en del i all ny forskning. Lärarstudenterna berikar vår utbildning och undervisning genom både sin närvaro och alla de uppgifter de arbetar med under studietiden.