Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljön

Blåsbo förskola öppnade dörrarna till sina stora ljusa lokaler i januari 2019. Alla avdelningar är utformade enligt samma struktur och alla olika avdelningar kan använda material till sina lärmiljöer utefter vad barnen på den specifika avdelningen är intresserade av. Vi har ett stationstänk både inne och ute där vi delar upp oss i smågrupper med en utforskande pedagog som stöttar barnen i deras undersökande av miljö och material.

På en avdelning finns flera rum med olika material i alla rummen, så att alla barn får chans att prova och utforska nya saker, material och kan leka olika lekar. Varje storarbetslag delar upp sig i tre grupper större delen av dagen. Det kan se lite olika på de olika avdelningarna utifrån barnens intresse och behov.

Vi har tillgång till både en kreativ aktivitetsverkstad barnen valt att kalla Hamnen och ett bibliotek på övre plan som är till för alla barn på förskolan. Vi har även skapande material på bottenplan inom varje storarbetslag då vi kan använda oss av stafflier, papper, lera och saltdeg.

På småbarnsavdelningarna vilar alla barn på madrasser, vi har ett stort rum och två mindre rum där vi kan vila. På storbarnsavdelningarna erbjuder vi läsvila i mindre grupper i vårt bibliotek på övre plan, i Hamnens läshörna eller i ett av våra rum på avdelningen. Det erbjuds även sovvila på madrass eller vila till avslappningsmusik för de barn som behöver eller vill det.

 

Innemiljön på avdelningen Ekan och Skeppet.

Bild på miljön inne på avdelningen Ekan.
Bild på innemiljön på avdelningen Skeppet.
Bild på innemiljön på avdelningen Skeppet. 

Aktivitetsverkstaden Hamnen

tecknarstation med bordslampor
papper och kartong i lådor, klipp och klistramaterial, vagn med brickor
papper i olika färger, biblioteket

Utemiljön

På Blåsbo förskola har vi två gårdar som vi delar upp oss på. En större gård med mycket gräsyta och klätterställningar och en mindre gård med asfaltsyta och sandlådor. Båda gårdarna är anpassade för alla barn då det finns olika typer av utmaningar. Även utomhus har vi ett stationstänk så att pedagoger tillsammans med barn delar upp sig och fördelar material och verktyg efter intresse. Vi använder oss av vår närmiljö där det både erbjuds fina promenader och skogsbesök.

Trätåg ute på gården.
Trähus ute på gården.
Skogsdunge ute på gården

Material

För att uppmuntra till kreativitet, egna intiativ och självständighet är de flesta material i barnens höjd och uppmärkta med bilder för bästa tillgänglighet. Vi använder till stor del ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har i hemmet. I vår reviderade läroplan står det att:´´Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen´´ (Skolverket, 2018). Därför använder vi även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos material och nya spännande miljöer för barnen. Vi har tillgång till dokumentationsskärmar, robotar, ozobot, projektorer samt iPads.

Ozobots
Naturmaterial, papper och pennor uppdukade på bord
Naturmaterial inomhus, stenar, kottar, pinnar

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara en giftfri miljö, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att bland annat ha parfymfri tvättkräm, göra egen saltdeg, målarfärger anpassade för barn så det inte gör något om de får i sig det. Vi försöker även att utesluta så mycket plastleksaker som det går och använda träleksaker istället. De plaster vi har är CE märkta.