Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Håkantorps förskola!

Förskolan är belägen på Skälby, några kilometer från Västerås centrum. Med närhet till skogen, stimulerande lärmiljöer och engagerade medarbetade så är vi ett tryggt och kvalitetssäkrat alternativ för dig och ditt barn.

Vår förskola

Förskolan består av nio avdelningar.

Fyra avdelningar för de yngre barnen:

  • Rosen
  • Hyacinten
  • Ängen
  • Tulpanen

Fem avdelningar för de äldre barnen:

  • Tussilagon
  • Lavendeln
  • Blåsippan
  • Dungen
  • Gläntan

På avdelningarna är det mellan 10-20 barn inskrivna per grupp, som under dagarna delas in i mindre grupper för att skapa meningsfulla, begripliga och hanterbara sammanhang för barnen att lära i. På avdelningarna arbetar det tre-fyra pedagoger med uppdrag att kvalitetssäkra vardagen för era barn. Enheten har även en förste förskollärare som kvalitetssäkrar den pedagogiska verksamheten samt en socialpedagog som arbetar med samverkan och förebyggande arbete på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Att vi är en stor förskola ger möjligheter till bred kompetens hos personalen vilket barnen får ta del av i mindre sammanhang och möten med andra grupper.

I huset finner vi också förskoleklass till årskurs 6, grundsärskola 1-6 samt fritidshem. Detta ger möjligheter till en trygg och sammanhållen skoltid under samma tak för dig och ditt barn. Maten på förskolan kommer från skolrestaurangens kök där vi varje dag förses med näringsrik mat som tillagas från grunden och med variation.  

Vi arbetar för en förskola som står för trygghet, delaktighet och kvalitet.