Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Här hos oss på Håkantorp anpassar vi våra lärmiljöer för att stimulera alla barn till utveckling. Lärmiljön utformas för att vara inspirerande och väcka nyfikenhet samt lust att lära hos barnen. Genom att arbeta nära era barn kan vi också få ta del av deras intressen och erfarenheter vilket är till stor hjälp när vi sedan utformar miljön på avdelningen, både den fysiska miljön och lärmiljön. Det innebär också att våra miljöer är flexibla och under ständig process. I takt med barnens intressen och utveckling, förändras också miljön för att anpassas efter era barn.

Vi strävar efter inbjudande miljöer som uppmuntrar barnen till att vara kreativa och som även lockar till lek. När vi utformar vår miljö har vi ett stationstänk, vilket innebär att barnen i utforskandet av lärmiljön, ska kunna befinna sig i ett mindre sammanhang även där. 

Material - Vad erbjuder vi barnen?

Vi försöker ge barnen en annan upplevelse med material än vad de kanske möter i hemmet. På vår förskola ser vi mindre färdiga leksaker, istället finner vi ofärdigt material som ger barnen en möjlighet att utveckla sin kreativitet och ger dem andra upplevelser än vad de kanske tidigare mött. Vi vill främja en lust hos barnen att utforska, fantisera och experimentera med vårt material. Vi använder oss av digitala verktyg som ett komplement till det materialet vi har, exempelvis genom att skapa miljöer via projektorn eller ta del av olika kulturer via lärplattor.

Bläckfisk
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att bli mer medvetna vid inköp av nytt material och rensat gammalt giftigt material.