Länk till Vklass

Välkommen till Tritons förskola!

                                                       Förskolan med Mälaren som granne.

I januari 2018 öppnade vi den första förskolan på Öster Mälarstrand. Som en av Västerås stads kommunala förskolor, strävar vi efter att erbjuda undervisning i en miljö som är tidsenlig och med material som väcker intresse och nyfikenhet hos barnen.

Vi på Tritons förskola arbetar tillsammans med barnen för att alltid skapa det bästa möjliga mötet från start till slut.


Vinnare av pedagogiska priset 2020

Avdelningarna Korallen och Vågen

Pedagogiska priset delas varje år ut till framstående verksamheter i Västerås stad. I år blev två av Tritons avdelningar tillsammans nominerade till priset och stod sist som vinnare av det pedagogiska priset 2020.

2020-12-07

Avdelningarna Korallen och Vågen blev 2020 tilldelade det pedagogiska priset med motiveringen:

 

"För ert arbete med att utveckla barnen och er förmåga att få barngruppen att bli en tillgång för det enskilda barnet. Viktiga ämnen som demokrati och barnkonvention utforskas i teman samtidigt som er omsorg och trygghet ger barnen mod att utvecklas. Er genomtänkta struktur ger liv och kreativitet där alla får växa utifrån intresse och nyfikenhet. Ni är en verksamhet som gör skillnad!".

 

Avdelningarna blev nominerade av en vårdnadshavare vars två barn går på förskolan. Nomineringen tillkännagav avdelningarnas gedigna arbete med demokratifostran, alla barns rätt till utbildning-, samt pedagogernas glädje inför sitt arbete. Vilket genomsyrar hela Tritons förskola, vilket betyder att vi alla med en anknytning till förskolan är vinnare i det pedagogiska priset 2020. Det känns särskilt härligt att bli tilldelade priset just i år när förskolan som så många andra branscher är under ett extrem påverkan. Det visar verkligen att vårt arbete är betydelsefullt och gör skillnad!

 

Nu går vi snart in i 2021 med extra energi till följd av det fina priset. Tack!

Två glada barn leker med en trampbil

Barnkonventionen

- en självklar del av vårt arbete

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnens rättigheter stärks i samhället. För oss i förskolan är detta någonting vi har jobbat med länge. Att barnen känner sig trygga och delaktiga är en självklar del av vår verksamhet.

2020-02-28

Sedan 1990 har barnkonventionen varit juridiskt bindande i Sverige, men det är alltså först nu som den har blivit svensk lag. I Västerås har vi jobbat med barnkonventionen länge, men nu har vi en ännu tydligare anledning att jobba aktivt med frågan – både med barn och med vuxna.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns rättigheter, men det är fyra av dem som på sätt och vis sammanfattar alla de andra.

  • Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6, Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Du hittar hela Barnkonventionen på UNICEFs webbplats.

Naturlig del i arbetet med barnen

Barnkonventionen är en naturlig del av arbetet på förskolan. Det står till exempel i förskolans läroplan att utbildningen ska utgå från barnets bästa, att barnen har rätt till delaktighet och inflytande och att de ska få kännedom om sina rättigheter.

Vi jobbar med barnkonventionen på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att vi läser böcker och sedan diskurerar hur man är en bra kompis, eller att vi gör olika övningar för att träna demokrati och att lyssna på varandra. Barnkonventionen är en naturlig del i lekar, i samtal och på väggar. För oss är det viktigt att barnen får ta del av barnkonventionen i både teori och praktik, för att de ska få en djupare förståelse för sina rättigheter.

Prioriterad fråga i verksamheten

För att kunna jobba på det här sättet krävs det förstås att vi vuxna också får en djupare förståelse för vad lagen innebär. Därför är barnkonventionen en prioriterad fråga i vår verksamhetsplan, där det bland annat står att alla medarbetare ska ta del av olika typer av kompetensutveckling.

Varje år gör vi också en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att läsa den.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för barnens bästa?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

  • Du är här:
  • Tritons förskola