Länk till Vklass

Välkommen till Tritons förskola!

                                                       Förskolan med Mälaren som granne.

I januari 2018 öppnade vi den första förskolan på Öster Mälarstrand. Som en av Västerås stads kommunala förskolor, strävar vi efter att erbjuda undervisning i en miljö som är tidsenlig och med material som väcker intresse och nyfikenhet hos barnen.

Vi på Tritons förskola arbetar tillsammans med barnen för att alltid skapa det bästa möjliga mötet från start till slut.


Språkutvecklande kompetensutveckling

- en förutsättning för framtiden

Förskolan är det första steget i skolväsendet, och vi hjälper barnen att lägga grunden till sitt livslånga lärande. En viktig förutsättning för det fortsatta lärandet är att barnet får med sig ett rikt och utvecklat språk. Därför försöker vi ge våra pedagoger de verktyg de behöver för att hjälpa barnen på bästa sätt.

2021-12-02

En gång per år samlas alla kommunala förskolepedagoger under en gemensam kompetensutvecklingsdag. I år var temat ”språkandets pedagogik”. Under dagen fick pedagogerna del av goda exempel på språkutvecklande arbetssätt, både från sina kollegor i staden, och från Ann Pihlgren som är filosofie doktor i pedagogik. Det resonerades bland annat om språkutvecklande undervisning, interaktiv högläsning och mycket mer.

  • Att ge barnen möjligheter att utveckla ett rikt språk är det allra viktigaste vi kan göra för att rusta dem för framtiden och fortsatt utbildning, säger Maj-Britt Neverland, utvecklingsledare inom förskoleverksamheten.

Camilla Kulläng jobbar som utvecklare mot språkutvecklande arbetssätt inom förskoleverksamheten. I sin roll hjälper hon förskolorna att hitta verktyg för att öka interaktionen och samspelet med barnen, och att göra lärmiljön så språkligt tillgänglig som möjligt. Det kan till exempel handla om att använda sig av bildstöd eller TAKK, en form av enklare teckenspråk som stöd för kommunikation. Camilla finns till för alla förskolor, men jobbar närmast de som har högst andel flerspråkiga barn.

  • Barn lär sig språket i samspel och samvaro med andra och alla vuxna runt barnet är viktiga språkliga förebilder. Att pedagogerna får ökade kunskaper om hur de kan arbeta språkutvecklande har en stor betydelse för att barnens år på förskolan leder till att språket stimuleras, utmanas och utvecklas. Förskoleåren är särskilt betydelsefulla, då det är under dessa år som språket grundläggs och det är särskilt viktigt att vi ger alla barn en riktigt god start, säger Camilla.

Vinnare av pedagogiska priset 2020

Avdelningarna Korallen och Vågen

Pedagogiska priset delas varje år ut till framstående verksamheter i Västerås stad. I år blev två av Tritons avdelningar tillsammans nominerade till priset och stod sist som vinnare av det pedagogiska priset 2020.

2020-12-07

Avdelningarna Korallen och Vågen blev 2020 tilldelade det pedagogiska priset med motiveringen:

 

"För ert arbete med att utveckla barnen och er förmåga att få barngruppen att bli en tillgång för det enskilda barnet. Viktiga ämnen som demokrati och barnkonvention utforskas i teman samtidigt som er omsorg och trygghet ger barnen mod att utvecklas. Er genomtänkta struktur ger liv och kreativitet där alla får växa utifrån intresse och nyfikenhet. Ni är en verksamhet som gör skillnad!".

 

Avdelningarna blev nominerade av en vårdnadshavare vars två barn går på förskolan. Nomineringen tillkännagav avdelningarnas gedigna arbete med demokratifostran, alla barns rätt till utbildning-, samt pedagogernas glädje inför sitt arbete. Vilket genomsyrar hela Tritons förskola, vilket betyder att vi alla med en anknytning till förskolan är vinnare i det pedagogiska priset 2020. Det känns särskilt härligt att bli tilldelade priset just i år när förskolan som så många andra branscher är under ett extrem påverkan. Det visar verkligen att vårt arbete är betydelsefullt och gör skillnad!

 

Nu går vi snart in i 2021 med extra energi till följd av det fina priset. Tack!

  • Du är här:
  • Tritons förskola