Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Innemiljöer

Det fantastiska med en nyöppnad förskola är att "ingenting sitter i väggarna", vi arbetar istället tillsammans med barnen för att utveckla våra miljöer utifrån nyfikenhet och intresse. Vi vill att barnen ska känna inspiration, utforska och lära tillsammans under tiden de spenderar på förskolan. Därför är våra miljöer flexibla och levande. Vi har ljusa och öppna rum med många invändiga fönster som skapar fantastiska samtal kring omgivningen tillsammans med barnen. 

Vi arbetar välbalanserat mellan digital teknik, skapande material och såväl färdiga leksaker som okodat material. Genom denna variation tror vi att barnens fantasi utmanas och bidrar till känslan av att allt är möjligt. Tillsammans med barnen skapar vi meningsfulla sammanhang att utvecklas i.

Utemiljöer

Då vi är en "storstadsförskola" är vår utegård i den mindre skalan. Med närvarande och medforskande pedagoger erbjuder gården fina möjligheter till utveckling och lärande genom lek. Det vi inte hittar på gården, hittar vi i vår närmiljö vilket vi ofta utnyttjar genom utflykter och promenader. Det kan handla om utflykter till olika skogspartier som finns i närheten av Triton för att lära om olika årstider eller en promenad ned till Mälaren för att undersöka vattnet. Vi har även närhet till andra mötesplatser som bibliotek, Mälarparken och flertalet lekparker för alla åldrar.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Naturmaterial- och skogens djur i samspel
Bygg- och konstruktion i naturmaterial i barnens nivå

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att från start ha en medveten tanke med materialet vi använder oss av på förskolan.