Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Om du redan har barn på vår skola så når du all personal på skolan via Vklass.

Skolans expedition: 021 - 39 36 66, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.00

Postadress: Önstaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

 

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Johan Ejdeblom

021- 39 76 32

johan.ejdeblom@vasteras.se

Skolsköterska

021-39 34 51

Specialpedagog

021-39 34 28

Skoladministratör

021-393666

Studie och yrkesvägledare

021-393460

Skolsköterska

021-394103