Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska idé

Genom att ha små klasser och många närvarande vuxna vill vi skapa trygghet under hela skoldagen. Vi har sammanhållna skoldagar med lite längre lektionspass och ganska korta raster mellan lektionerna. Våra elever har sällan håltimmar.

Lärarna i de olika ämnena samarbetar tätt och oftast jobbar alla elever i en årskurs med samma arbetsområde. En gemensam lektionsstruktur för alla lektioner gör det tydligt för eleverna vad de ska göra.

Undervisningsmateriel delas digitalt med elever och föräldrar. Läxor och prov syns i den digitala klasskalendern i Vklass.

Vi är duktiga på att tillgodose olika elevers skiftande behov. Det kan gälla att få ett anpassat material i ett speciellt ämne eller möjlighet att få andra typer av stöd i klassrummet.

Vi är organiserade runt tre årskursarbetslag. Eleverna har så långt det är möjligt lärare från det egna arbetslaget och detta gör att de inte har så många olika lärare.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.