Länk till mer information om IST Home

Fakta om Önstaskolan

Välkommen till Önstaskolan!

Önstaskolan är en skola för elever i årskurs 7 till 9 och ligger vid Önsta centrum i norra delen av Västerås.

Skolan är organiserad runt tre årskursarbetslag med 6 klasser i varje. Det betyder att eleverna har ganska få lärare och att samarbetet mellan lärarna blir bättre - för elevernas skull.

Trygghetsenkäterna som görs varje termin visar att eleverna trivs och eleverna blir sedda av många vuxna under skoldagen. Det gemensamma Caféet som finns mitt i skolan är en självklar mötesplats under rasterna.

Önstaskolans lokaler renoveras och under de senaste året har flera nya salar byggts.

Bild på enté