Länk till Vklass

Fakta om Önstaskolan

Välkommen till Önstaskolan!

Önstaskolan är en skola för elever i årskurs 7 till 9 och ligger vid Önsta centrum i norra delen av Västerås.

Varje elever tillhör en klass på cirka 22 elever och varje klass har ett antal mentorer som sköter föräldrakontakter och utvecklingssamtal.

Skolan är organiserad runt tre årskursarbetslag. Det betyder att eleverna har ganska få lärare och att samarbetet mellan lärarna blir bättre - för elevernas skull.

Önstaskolan växer och får flera nya lokaler. För några år sedan fick skolan en helt ny idrotthall och en helt ny hemkunskapssal liksom nya hantverkssalar har ställts i ordning

Det händer mycket på Önsta!

Bild på enté