Länk till Vklass

Fakta om Önstaskolan

Välkommen till Önstaskolan!

Önstaskolan är en skola för elever i årskurs 7 till 9 och ligger vid Önsta centrum i norra delen av Västerås.

På Önstaskolan finns ungefär 530 elever fördelade på 25 klasser och ungefär 50 personal. Varje elever tillhör en klass på cirka 22 elever och varje klass har ett antal mentorer som sköter föräldrakontakter och utvecklingssamtal.

Skolan är från och med läsåret 2021/2022 organiserad runt tre årskursarbetslag. Det betyder att eleverna har ganska få lärare och att samarbetet mellan lärarna blir bättre - för elevernas skull.

Önstaskolan växer och får flera nya lokaler. Under läsåret 2018/2019 fick skolan en helt ny idrotthall och året efter en helt ny hemkunskapssal. Det målades om och fräschades till i stora delar av skolan. Läsåret 20/21 har nya salar att färdigställas liksom nya hantverksalar för att kunna användas i slöjd och teknik. Nya laborationsalar byggs under läsåret 2021/2022.

Det händer mycket på Önsta!

Bild på enté