Länk till mer information om IST Home

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Ormkärrskolan

På Ormkärrskolan finns anpassad grundskola inriktning mot ämnen årskurs 1-6.

På Ormkärrskolan har vi för närvarande 21 elever fördelade på fyra klasser. Vi arbetar klassvis men även i blandade grupper för att bättre kunna tillgodose varje elevs lärande. Vårt arbete genomsyras av engagemang, glädje och bästa möjliga möte.

Vi vill att barnen ska få uppleva trygghet, glädje, utveckla socialt samspel och att ge dem tid samt möjlighet att göra egna val när det gäller aktiviteter och lek.

Vi har schemalagda aktiviteter tre dagar i veckan då barnen får välja mellan tre alternativ. Ett av alternativen är fri lek, de övriga: musik, sånglekar, gymnastik, alteje/målning och utegrupp. Vi är ute så gott som varje dag.

Fritidshem

Här vill vi att alla barn ska bli sedda. Vårt mål är att ge barnen praktiska och sociala kunskaper för att klara ett liv utanför skolan och fritidshemmet. Efter skolans slut samlas vi för eftermiddagens fritids.

 

Bild på enté
Bild på enté

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Skoltiden är nio år. Anpassad grundskola är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell studieplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning efter årskurs 9 i den anpassad grundskolan, som heter anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Det är också möjligt att

  • läsa en kombination av ämnen och ämnesområden
  • bli bedömd utifrån grundskolans läroplan om förutsättning finns.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

 

Söka plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns nuvarande skola starta en utredning. Utredningen som du behöver samtycka till, består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om plats i den anpassade grundskolan. När du skickat in ansökan bjuder samordnaren för den anpassade grundskolan in dig in till ett informationsmöte.

Mer information om att söka plats till anpassad grundskola

 

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Mer information om skolskjuts och ansökan finns på vasteras.se.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad