Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Postadress: Tortunaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Elisabeth Tjärnström

021-39 42 55

elisabeth2.tjarnstrom@vasteras.se

Skolsköterska

021-39 42 51

Speciallärare

021-390432

Fritidssamordnare

021-39 40 13