Länk till Vklass

Våra program

På Widénska kan du läsa Barn- och fritid-, Ekonomi-, Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Information om barn- och fritidsprogrammet på Widenska

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsoinriktning

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program som passar dig som vill veta mer om hur människor fungerar. Det kan handla om människors utveckling, inlärning eller hälsa.

Yrkesförberedande program med mycket fokus på ledarskap

Barn och fritidsprogrammet passar dig som är intresserad av ledarskap, vill vara en bra förebild och tycker om att hjälpa andra och samarbeta.


Passar programmet dig?

  • Du vill arbeta med barn, ungdomar eller människor i behov av stöd.
  • Du vill vara en del av barns och ungdomars pedagogiska utveckling.
  • Du är intresserad av människokunskap och ledarskap.
  • Du vill vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov.
  • Du vill, efter gymnasiet, kunna söka jobb direkt eller ha möjligheten att studera vidare.
  • Du vill varva teori med praktik och genom Arbetsplatsförlagt Lärande få möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet.

Då passar Barn- och fritidsprogrammet dig!


Examensmål

Examensmålen för barn- och fritidsprogrammet betonar att det är ett yrkesprogram. Efter examen har du kunskaper för att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller med fritid eller friskvård. Utbildningen ger dig också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i pedagogik. Du ska kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du kommer att lära dig om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete.

För att arbeta med människor måste du öva dig i att vara lyhört, kreativt och kunna skapa förutsättningar för lärande. Arbetet med människor gör etiska förhållningssätt till en central del i utbildningen. Det är viktigt att du får kunskaper om grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Du kommer att få diskutera och reflektera över sociala och kulturella frågor och du får arbeta med ett hälsofrämjande synsätt. Utbildningen ska
ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Det ska pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du ska planera, genomföra och utvärdera ditt eget arbete. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger dig möjlighet att pröva ditt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Inriktning Fritid och hälsa

På Widénska gymnasiet läser du inriktningen Fritid och hälsa när du läser Barn- och fritidsprogrammet. Här lär du dig att planera och genomföra aktiviter för människor i olika åldrar och med olika behov på ett pedagogiskt sätt. Du får även lära dig om pedagogisk verksamhet utifrån lagar och styrdokument.


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Summa

700


För dig som läser NIU

PoängIdrottsspecialicering 1

100

Idrottsspecialicering 2

100

Idrottsspecialicering 3

100

Tränings- och tävlingslära 1

100För dig som läser LIU


Idrott och hälsa 1 - specialisering

100

Idrott och hälsa 2 - specialisering

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100Gymnasiearbete

100Summa

500


Inriktning fritid och hälsa

Poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100Summa

300


Programfördjupning

Poäng

Aktivitetsledarskap

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 2

100

Mental träning

100

alternativt


Svenska 3

100Summa

400

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På barn- och fritidsprogrammet läser du kurser som handlar om friskvård och hälsa. Du är ute på minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under årskurs 2 och 3. Under APL har du möjlighet att använda dig av den teori som du har fått lära dig genom lektioner och föreläsningar. Ledarskap är något som står i fokus på utbildningen då detta är något som är viktigt och som du kan ha stor användning av inför din nya yrkesroll.

Utifrån din APL så har du stora möjligheter att skapa kontakter till framtida arbeten. Du kan till exempel söka arbete som tränare eller ledare på idrotts- eller friskvårdsanläggningar.

Efter utbildningen

Du kan arbeta inom fritidsverksamhet för alla åldrar, med barn på förskola eller med människor som behöver tillsyn och stöd. Dessutom förbereds du för att bli ledare eller tränare i en förening.

Information om Ekonomiprogrammet på Widenska

Ekonomiprogrammet

Bred utbildning inför framtiden

Är du intresserad av ekonomi, samhällsvetenskap och juridik? Tycker du att det är intressant och vill veta mer om hur man skapar ett eget företag? Är du ute efter en utbildning som ger dig behörighet till högskola/universitet? Då är Ekonomiprogrammet något för dig. Du har goda möjligheter att fördjupa dig i företagsekonomi då du läser både Företagsekonomi 1 och 2.

Högskoleförberedande program

Är du intresserad av ekonomi, samhällsvetenskap och juridik? Tycker du att det är intressant och vill veta mer om hur man skapar ett eget företag? Är du ute efter en utbildning som ger dig behörighet till högskola/universitet? Då är Ekonomiprogrammet något för dig.


Det här får du på programmet

Du har goda möjligheter att fördjupa dig i företagsekonomi då du läser både Företagsekonomi 1 och 2.

På denna inriktning läser du upp till Matematik 3b vilket innebär att du bör tycka om matematik. Här får du kunskap om redovisning, kalkylering samt marknadsföring. Inriktningen ger dig bred information om hur man startar och driver ett företag.

Inriktning ekonomi

På Widénska gymnasiet läser du inriktningen ekonomi. På denna inriktning läser du upp till Matematik 3b vilket innebär att du bör tycka om matematik. Här får du kunskap om redovisning, kalkylering samt marknadsföring. Inriktningen ger dig bred information om hur man startar och driver ett företag.


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Summa

1250


Programgemensamma ämnen

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Summa

350


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

För dig som läser NIU


Idrottsspecialisering 1

100

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottsspecialisering 3

100

Tränings- och tävlingslära 1

100För dig som läser LIU


Idrott och hälsa 1 – specialisering

100

Idrott och hälsa 2 – specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 2

100Gymnasiearbete

100Summa

500


Inriktning Ekonomi

PoängEntreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100Programfördjupning


Entreprenörskap eller Engelska 7

100

Summa

400

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier på högskola/universitet.

Du kan söka till en mängd olika utbildningar och yrken som till exempel mäklare, jurist, civilekonom, psykolog, revisor, lärare, sjuksköterska med mera. Utifrån den utbildning som du får med dig under dina tre år på gymnasiet har du stora möjligheter att starta eget företag.

Information om Naturvetenskapsprogrammet på Widenska

Naturvetenskapsprogrammet

Öppnar många dörrar till framtiden

Tycker du att det är intressant att studera människan, naturen och samhället? Söker du en utbildning som ger utmaningar och som öppnar många dörrar till framtiden? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig. Programmet vänder sig till dig som har ett stort intresse för biologi, kemi, fysik och matematik. I många kurser ingår fältstudier och laborationer som grundläggande moment.

Ett brett högskoleförberedande program med NO-ämnen i fokus

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred utbildning och passar dig som är intresserad av miljö, kemi, matematik, fysik eller datorer. Du kanske blir forskare, kemilärare, veterinär eller arkitekt. Men du kan också hamna inom helt andra yrkesområden.

 

Naturvetenskapsprogrammet kopplas ihop med din idrottssatsning med möjligheter till fördjupning inom till exempel idrottsfysiologi och du får ta del av vårt välrustade testcenter och testlabb. Utbildningen har ett högt tempo men är också ett av de nationella program som ger den bredaste behörigheten för vidare studier.

 

Våra inriktningar är Naturvetenskap och samhälle samt Naturvetenskap.


Det här får du på programmet

Tycker du att det är intressant att studera människan, naturen och samhället? Söker du en utbildning som ger utmaningar och som öppnar många dörrar till framtiden? Då är kanske Naturvetenskapsprogrammet något för dig. Programmet vänder sig till dig som har ett stort intresse för biologi, kemi, fysik och matematik. I många kurser ingår fältstudier och laborationer som grundläggande moment.

Naturvetenskapsprogrammet kopplas ihop med din idrottssatsning med möjligheter till fördjupning inom till exempel idrottsfysiologi och du får ta del av vårt välrustade testcenter och testlabb. Utbildningen har ett högt tempo men är också ett av de nationella program som ger den bredaste behörigheten för vidare studier.

Natur ger dig bredaste behörigheten

Väljer du inriktningen Naturvetenskap så fördjupar du dig inom biologi, kemi, fysik och matematik. Denna inriktning ger också den bredaste behörigheten.

Naturvetenskap och samhälle

Väljer du att läsa inriktningen Naturvetenskap och samhälle läser du, förutom de naturvetenskapliga ämnena, även geografi och samhällskunskap. Även denna utbildning ger en bra behörighet för fortsatta studier inom högskola och universitet, men det är inte lika bred som Naturvetenskap.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 /SVA 1

100

Svenska 2 /SVA 2

100

Svenska 3 /SVA 3

100

Summa

1150


Programgemensamma karaktärsämnen

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Summa

450


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

För dig som läser NIU


Idrottsspecialisering 1

100

Idrottsspecialisering 2

100

Tränings- och tävlingslära 1

100

Idrottsspecialisering 3

100För dig som läser LIU


Idrott och hälsa 1 – specialisering

100

Idrott och hälsa 2 – specialisering

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100Gymnasiearbete

100Summa

500


Inriktning Naturvetenskap

Poäng

Karaktärsämnen


Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Summa

400


Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Poäng

Biologi 2


Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Kemi 2/Engelska 7/ Geografi 2/Moderna språk (steg 4)*

100

Summa

400

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier på högskola/universitet. Du kan söka till en mängd olika utbildningar och yrken som till exempel läkare, ekonom, civilingenjör, polis, byggnadsingenjör, arkitekt, apotekare, optiker, landskapsarkitekt, biomedicinsk analytiker, lärare, psykolog, högskoleingenjör med mera. Valmöjligheterna är stora.

Information om Samhällsvetenskapsprogrammet på Widenska

Samhällsvetenskapsprogrammet

Stort och brett om samhällsfrågor

Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av vad som händer i samhället omkring dig och gillar att lära dig nya saker. I framtiden kan du hamna inom många olika yrken, kanske är du intresserad av marknadsföring och ekonomi och vill starta ditt eget företag?

Högskoleförberedande program

Är du intresserad av samhällsfrågor? Undrar du varför människor beter sig som de gör? Letar du efter en bred utbildning som ger dig behörighet till högskola/universitet? Då är samhällsvetenskapsprogrammet programmet för dig.

 

Under din gymnasietid lär du dig hur samhället är uppbyggt och fungerar. Du lär dig samarbete då du ofta arbetar i basgrupper men du får även lära dig förmågan att arbeta självständigt då vissa moment av kurserna kräver enskilt arbete. Du lär dig kritiskt granska och ifrågasätta information och fakta. Då samhällsfrågor, politik och historia är några av byggstenarna för detta program så är det viktigt att du har ett stort intresse för SO-ämnen och gärna språk då du läser språk i två år. Det är ingen skillnad på behörighet till högskolan när det gäller val av inriktning.


Det här får du på programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av vad som händer i samhället omkring dig och gillar att lära dig nya saker. I framtiden kan du hamna inom många olika yrken, kanske är du intresserad av marknadsföring och ekonomi och vill starta ditt eget företag?

Hos oss läser du samhällsvetenskapsprogrammet och går samtidigt i en idrottsklass, där du får en bra utbildning och samtidigt kan satsa på idrott och ledarskap. Våra program och vår skola är till för dig
som vill kombinera din idrott med studier på bästa sätt, oavsett om du vill elitsatsa eller idrotta på breddnivå.

Ger dig stora kunskaper om människors samspel

Väljer du beteendeinriktningen läser du kurser som psykologi, sociologi och kommunikation där du lär dig samspelet mellan människor. Du får lära dig hur och varför människor väljer att agera som de gör – både i grupp och individuellt. Du studerar även kursen ledarskap och organisation, där får du möjlighet att lära dig om grupprocesser och ledarskapets betydelse.

Fördjupa dig i samhällsfrågor

Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap lär du dig samhällsstrukturer utifrån olika perspektiv. Du har möjlighet att fördjupa dig i samhällsfrågor eftersom du läser Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3. Du får också möjlighet att fördjupa dig i historia och religion.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2 /SVA 2

100

Svenska 3 /SVA 3

100

Summa

1150


Programgemensamma karaktärsämnen

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Summa

300


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

För dig som läser NIU


Idrottsspecialisering 1

100

Idrottsspecialisering 2

100

Idrottsspecialisering 3

100

Tränings- och tävlingslära 1

100För dig som läser LIU


Idrott och hälsa 1 – specialisering

100

Idrott och hälsa 2 – specialisering

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Naturkunskap 2

100Gymnasiearbete

100Summa

500


Inriktning Beteendevetenskap

PoängKommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Summa

450


Inriktning Samhällsvetenskap

PoängGeografi 1

100

Historia 2a

100

Religion 2

50

Samhällskunskap 2

100

Sanhällskunskap 3

100

Summa

450

Programfördjupning - välj en av följande kurser

Kursnamn

Poäng

Entreprenörsskap/Engelska 7

100

Summa

100

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier på högskola/universitet. Du kan söka till en mängd olika utbildningar och yrken som till exempel jurist, polis, psykolog, personalvetare, beteendevetare, lärare, designer, journalist, socionom, samhällsvetare och mycket mer.

  • Du är här:
  • Widénska /
  • Studera här /
  • Våra program