Länk till mer information om IST Home
Information om barn- och fritidsprogrammet på Widenska

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsoinriktning

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program som passar dig som vill veta mer om hur människor fungerar. Det kan handla om människors utveckling, inlärning eller hälsa.

Yrkesförberedande program med mycket fokus på ledarskap

Barn och fritidsprogrammet passar dig som är intresserad av ledarskap, vill vara en bra förebild och tycker om att hjälpa andra och samarbeta.

Passar programmet dig?

  • Du vill arbeta med barn, ungdomar eller människor i behov av stöd.
  • Du vill vara en del av barns och ungdomars pedagogiska utveckling.
  • Du är intresserad av människokunskap och ledarskap.
  • Du vill vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov.
  • Du vill, efter gymnasiet, kunna söka jobb direkt eller ha möjligheten att studera vidare.
  • Du vill varva teori med praktik och genom Arbetsplatsförlagt Lärande få möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet.

Då passar Barn- och fritidsprogrammet dig!


Examensmål

Examensmålen för barn- och fritidsprogrammet betonar att det är ett yrkesprogram. Efter examen har du kunskaper för att kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller med fritid eller friskvård. Utbildningen ger dig också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i pedagogik. Du ska kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du kommer att lära dig om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete.

För att arbeta med människor måste du öva dig i att vara lyhört, kreativt och kunna skapa förutsättningar för lärande. Arbetet med människor gör etiska förhållningssätt till en central del i utbildningen. Det är viktigt att du får kunskaper om grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Du kommer att få diskutera och reflektera över sociala och kulturella frågor och du får arbeta med ett hälsofrämjande synsätt. Utbildningen ska
ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Det ska pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du ska planera, genomföra och utvärdera ditt eget arbete. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger dig möjlighet att pröva ditt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Inriktning Fritid och hälsa

På Widénska gymnasiet läser du inriktningen Fritid och hälsa när du läser Barn- och fritidsprogrammet. Här lär du dig att planera och genomföra aktiviter för människor i olika åldrar och med olika behov på ett pedagogiskt sätt. Du får även lära dig om pedagogisk verksamhet utifrån lagar och styrdokument.


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Summa

700


För dig som läser NIU

PoängIdrottsspecialicering 1

100

Idrottsspecialicering 2

100

Idrottsspecialicering 3

100

Tränings- och tävlingslära 1

100För dig som läser LIU


Idrott och hälsa 1 - specialisering

100

Idrott och hälsa 2 - specialisering

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100Gymnasiearbete

100Summa

500


Inriktning fritid och hälsa

Poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100Summa

300


Programfördjupning

Poäng

Aktivitetsledarskap

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 2

100

Mental träning

100

alternativt


Svenska 3

100Summa

400

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På barn- och fritidsprogrammet läser du kurser som handlar om friskvård och hälsa. Du är ute på minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under årskurs 2 och 3. Under APL har du möjlighet att använda dig av den teori som du har fått lära dig genom lektioner och föreläsningar. Ledarskap är något som står i fokus på utbildningen då detta är något som är viktigt och som du kan ha stor användning av inför din nya yrkesroll.

Utifrån din APL så har du stora möjligheter att skapa kontakter till framtida arbeten. Du kan till exempel söka arbete som tränare eller ledare på idrotts- eller friskvårdsanläggningar.

Efter utbildningen

Du kan arbeta inom fritidsverksamhet för alla åldrar, med barn på förskola eller med människor som behöver tillsyn och stöd. Dessutom förbereds du för att bli ledare eller tränare i en förening.