Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Förskoleklass och fritidshem Ugglan: 021-39 44 34

Fritidshem Falken: 021- 39 44 22

Fritidshem Höken: 021- 39 44 23

Restaurang Ängen: 021- 39 44 46

Postadress: Lövängsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Skolsköterska

021-39 41 08

Kurator

Kuratorn är på skolan måndag, torsdag och fredagar jämna veckor.

021-39 20 31