Länk till mer information om IST Home

Information om vår förskoleklass

Förskoleklass- vad är det?

 • ”Bron” mellan förskola och skola
 • Följer förskoleklassens läroplan LGR 22, kap 3.
 • Lekfullt, skolförberedande lärande
 • Obligatorisk skolform sedan jan 2019

Verksamheten i förskoleklassen

 • På ett lustfyllt sätt lär sig barnen ljud, bokstäver och börjar skriva och läsa.
 • Lär sig siffror och utvecklar sina matematiska förmågor och begrepp.
 • Enkel programmering
 • Musik, sång, rim och ramsor
 • Idrott och rörelselekar
 • Drama och skapande
 • Natur, teknik och samhällskunskap
 • Engelska
 • Utelek, utepedagogik
 • Kartläggningsmaterial från Skolverket Hitta språket och Hitta matematik genomförs.

Förskoleklassen är öppen måndag-fredag klockan 08:00-12.30 (lunch klockan 12.00).
Övrig tid är fritidshemmet Ugglan öppet- särskild ansökan behöver göras och behovsprövas.

Inskolning

Information och inbjudan till föräldrar sker under vårterminen.

Barnen besöker skolan vid två tillfällen tillsammans med nuvarande förskola under maj månad.
Barn från fristående förskolor kommer med vårdnadshavare.

Förskoleklassens verksamhet börjar med tre inskolningsdagar i anslutning till skolstart i augusti klockan 8.00-12.30 där lunch ingår.

Barn som behöver, och har blivit beviljade, fritidsplats från och med 1 augusti (måndag) är välkomna till sommarfritids.

Fritidshemmet

 • Verksamheten för fritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen (LGR 22, kap. 4)
 • Undervisningen ska komplettera förskoleklassen och skolan.
 • På fritidshemmt erbjuder vi eleverna en meningsfull fritid, utmana till nya aktiviteter och rekreation. Balansen mellan fri lek och mer styrda aktiviteter är viktig.
 • Rörelse och utevistelse
 • Social kompetens och självständighet

Vårt fritidshem Ugglan har i dagsläget öppet från klockan 06.30 till 18.00.

Möjlighet till frukost 07.15 och mellanmål 14.30

Du ansöker om plats för ditt barn på fritifdshemmet i e-tjänst för förskola och fritidshem på www.vasteras.se. Inloggning sker med mobilt BankID eller e-legitimation. Ansökan om fritidsplats behovsprövas.

Om du har frågor kring ansökan du välkommen att ringa Västerås stads kontaktcenter på 021-39 00 00.
Vad styr verksamheten på skolan?

Statlig styrning:

 • Lagar och förordningar främst skollagen, kommunallagen och förvaltningslagen
 • Läroplanen för grundskolan, LGR 22 (OBS! Ny fr o m ht 22)
 • Fostransuppdrag - Kunskapsuppdrag


Kommunal styrning:

 • Kommunfullmäktige som styr grundskolenämnden
 • Grundskolenämndens verksamhetsplan
 • Grundskolans verksamhetsplan (Västerås)
 • Enhetens verksamhetsplan som arbetas fram utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete (Lövängsskolan)


Skolans organisation

Org. 23/24

Mer information om Lövängsskolan hittar du på vår webbplats, besök gärna sidan Fakta, Pedagogisk idé och Arbete med stöd.

Elevhälsan

Elevhälsoarbetet är främst hälsofrämjande och förebyggande. Det bedrivs i alla skolans miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll.

Elevhälsoteamet på Lövängsskolan består av:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • lärare inom specialundervisning
 • kurator
 • skolsköterska


Det finns också möjlighet till konsultation och handledning från Centrala elevhälsans skolpsykologer, specialpedagoger och logopeder.

Skolhälsovården tar över efter barnavårdscentralen och genomför hälsokontroller och vaccinationer.

Hälsosam livsstil– större förutsättningar för att lyckas i skolan

På Lövängsskolan arbetar vi aktivt för att lägga grunden för en hälsosam livsstil gällande kost och fysisk aktivitet.

Vi har ett nära samarbete med skolans prisbelönta Restaurang Ängen som erbjuder hälsosam och hållbar kost av hög kvalité. Finns att följa på instagram: @restaurangangen

Pulshöjande pass utöver idrotten, varje morgon från åk 4 och uppåt. Varje morgon möts alla skolbarn (och vårdnadshavare) av välkomnande, medryckande musik på skolgården.

Alla elever från förskoleklass och uppåt erbjuds dagligen rörelseaktiviteter utöver idrotten
Lövängens Skol IF arrangerar aktiviteter på skolan två gånger i veckan under fritidstid.

Trygghetsteam och rastteam

 • Vi bedriver aktivt arbete med att erbjuda raster av hög kvalité.
 • På skolan finns ett rastteam bestående av minst 4 pedagoger som är ute på alla skolans raster med tydliga uppdrag.
 • Varje rast erbjuds eleverna planerade rastaktiviteter i syfte att skapa glädje och uppmuntra till rörelse. Ofta spelas medryckande musik på rasterna som vi ofta ser lockar till spontan dans och rörelse. Aktiviteterna på skolgården skiftar och är ofta inspirerade av årstid.
 • För eleverna är det en mobilfri skola, även under rast-och fritidstid.
 • Vi har en lekbod med material som barnen kan låna under rast-och fritidstid.
 • Rastteamet har ett nära samarbete med skolans trygghetsteam som leds av skolans kurator.

Du som vårdnadshavare är viktig!

Du känner ditt barn bäst!

Vi strävar efter ett nära samarbete så att ditt barns lärande och utveckling ska bli så bra som möjligt. Om ditt barn har särskilda behov är det viktigt att vi tidigt får information om det.

Förutom den vardagliga kontakten kommer du att erbjudas:

 • inskolningssamtal på hösten
 • utvecklingssamtal på vintern/våren
 • att besöka ditt barn och vara med i vår verksamhet en dag.


Välkommen!

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss