Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Piltorpsskolan!

Piltorpsskolan är en tvåparallellig skola med ungefär 300 elever fördelade på förskoleklass till årskurs 6. Vi finns i utkanten av Västerås i ett område som kallas Önsta/Gryta. Här ligger vi mitt i ett lugnt bostadsområde med mycket natur runt knutarna, vilken vi använder dagligen i vår verksamhet både i skola och i fritidshemmet.

Personal

På Piltorpsskolan är vi ungefär 45 vuxna som arbetar med olika uppgifter. Vi har ett högt antal lärare med legitimation både i skola och i fritidshemmet och vi försöker ta tillvara på våra specialkunskaper så att vi erbjuder eleverna bästa möjliga undervisning och stor trygghet att våga utveckla sina förmågor.

Bild på enté

Skolbyggnaden

Piltorpsskolan firade 30 år under 2019 och i samband med detta fick vi våra lokaler renoverade. Skolan är indelad i fyra olika skepp eller områden. Dessa skepp döptes om, utifrån elevrådets framröstning, i samband med vårt jubileum.

  • Jordskeppet heter det område där förskoleklass och årskurs 1 har sina klassrum och sitt fritidshem.
  • Luftskeppet heter området där årskurs 2 och 3 har sina klassrum och sitt fritidshem.
  • Vattenskeppet är hemvist för årskurs 5 och 6.
  • Eldskeppet innefattar klassrum för åk 4 samt våra slöjdsalar.

Skolgård

Skolans skolgård är stor och det finns gott om plats för eleverna att utföra olika aktiviteter. Skolgården gränsar till en allmän yta som innefattar en konstgräsplan och skogsdunge som båda används mycket flitigt av främst våra äldre elever under dagens pauser. Fritidslärare på skolan ansvarar för att göra våra lunchpauser till extra spännande och utmanande lärtillfällen och hit kan alla elever vända sig för att delta eller få stöttning i aktiviteter.

Samsyn på skoldagen

Förskoleklass, årsurserna 1, 2 och 3 samt fritidshemmet har ett nära samarbete med varandra under elevernas hela skoldag. Tillsammans på hela skolan har vi en helhetssyn på eleverna och ger dem blandade aktiviteter som stimulerar och utvecklar deras förmågor.


Färgglada händer på ruta
Undervisning i skogen
Piltorpsskolans skolgård sedd från ovan