Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 89 00

Postadress: Vallbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Om du har frågor om:

skolans lokaler- kontakta vaktmästaren

skolmaten och skolmatsalen- kontakta skolresturangen

städning- kontakta vaktmästaren

trygghet och trivsel- kontakta biträdande rektor

skolans arbetssätt- kontakta rektor

Telefonnummer till rätt person ser du under rubriken Specifika kontakter längre ner på den här sidan.