Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss


Expeditionen
: 021 - 39 89 00

Lågstadiet:
År 1 021- 39 89 14
År 2 021- 39 89 12
År 3 021- 39 89 08

Mellanstadiet:
År 4 021- 39 89 10
År 5 021- 39 89 06
År 6 021- 39 89 13

Fritidshemmet:
Förskoleklass 021- 39 89 18
Fritidshem 021- 39 89 19/18

Postadress: Vallbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Om du har frågor om:

skolans lokaler - kontakta vaktmästaren

skolmaten och skolmatsalen - kontakta skolresturangen

städning - kontakta vaktmästaren

trygghet och trivsel - kontakta biträdande rektor

skolans arbetssätt - kontakta rektor

Telefonnummer till rätt person ser du under rubriken Specifika kontakter längre ner på den här sidan.

Specifika kontakter

Rektor

Michaela Eriksson

021-39 86 80

michaela2.eriksson@vasteras.se

Vaktmästare

021-39 89 02

Skolkurator

021- 39 77 14

Skolsköterska

021- 39 76 66

Skolrestaurangen

021- 39 89 03