Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritidshemmet: 021- 39 89 18

Expeditionen: 021 - 39 89 00, Mervet Awad

Öppettider: måndag - fredag klockan 07.30-09.30

Postadress: Vallbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Michaela Eriksson

021-39 86 80

michaela2.eriksson@vasteras.se

Vaktmästare

021-39 89 02

Biträdande rektor

Eva Brolin Andersson

021-39 89 16

eva.brolin.andersson@vasteras.se

Skolkurator

021-39 30 82

Skolsköterska

021-39 76 66