Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 89 00

Postadress: Vallbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Här ser du vilken person som kan svara på vilken fråga. Telefonnummer till rätt person ser du under rubriken Specifika kontakter längre ner på den här sidan.


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Om du har frågor om:

skolans lokaler kontaktar du vaktmästaren
skolmaten och skolmatsalen kontaktar du skolresturangen
städning kontaktar du vaktmästaren
trygghet och trivsel kontaktar du biträdande rektor
skolans arbetssätt kontaktar du rektor