Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Persboskolan!

Persboskolan är en grundskola i Skultuna för årskurserna 4-9.

Våra ledord är kunskap, närhet och gemenskap. Våra mötesplatser är anpassningsbara utifrån olika förutsättningar och behov. Hos oss samproducerar det digitala med det analoga så att alla kan utvecklas. Den egna förmågan och viljan att lyckas skapar stolthet och framtidstro. Här får alla möjlighet att nå sin fulla potential!

Just nu bygger vi en ny skola. 2026 står Drömfabriken klar, vår nya invånararena. I den kommer Persboskolan, biblioteket samt fritidsklubb- och gård att finnas. Det blir moderna lokaler för elever och medarbetare, och delar av lokalerna öppnas upp för invånare efter skoltid.

 


Drömfabriken

I Skultuna bygger vi en invånararena

Drömfabriken kommer att vara till för alla invånare - men på barn och ungas villkor.

2024-03-13

Nu gör vi den största satsningen i Skultuna på många år! Den nya invånararenan som ska heta Drömfabriken.

Drömfabriken kommer bland annat att bestå av en ny Persboskola för årskurs 4-9, nytt bibliotek och ny fritidsgård. Invånararenan blir en mötesplats för invånare efter skoltid.

Vissa av Persboskolans lokaler har rivits för att göra plats för den nya byggnaden. När de nya lokalerna står färdiga är de moderna och anpassade till en digitaliserad värld. Vi planerar för att bygget ska vara klart 2026. Även utemiljön kommer att bli ny och till för alla.

Här kan du läsa mer:

drömfabriken.se

  • Du är här:
  • Persboskolan