Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Romfartuna förskola!

Romfartuna förskola ligger på landet, ca 15 minuter från Västerås. Förskolan är en paviljongförskola med tre hemvister. Vi har just nu en ytterligare mötesplats som är placerad i Klockargården som är en byggnad precis intill förskolan. Planering för att bygga en permanent förskola pågår, när detta kan bli aktuellt vet vi inte i nuläget.

Vi har ett nära samarbete med skolan där även våra äldre barn äter lunch. Vi på förskolan har även tillgång till skolans gymnastiksal. Varje månad får vi besök av bokbussen, detta är ett mycket populärt besök.

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper för att skapa nära relationer. Vi undervisar genom lek och omsorg utifrån barnens intressen och mognad. Vi har ett övergirpande tema och utgår sedan från olika målområden som blir långa och korta projekt. Miljöerna och materialet på förskolan är i ständig utveckling och förändring. Detta för att kunna utmana och anpassas till den aktuella barngruppens behov och förutsättningar samt för att möjliggöra arbetet med olika spännande projekt.

Vår utbildning och undervisning bygger på trygghet, sampsel, lek och utveckling. Vårt positiva förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning.

Våra hemvister

Våra tre hemvister bildar ett arbetslag som heter Bondgården.

  • Kalven
    Här går barn i åldrarna 4-5 år tillsammans med 3 pedagoger
  • Lammet
    Här går barn i åldrarna 3-4 år tillsammans med 4 pedagoger
  • Kultingen
    Här går barn i åldrarna 1-2 år tillsammans med 3 pedagoger

Vårt kök

Skolan har ett tillagningskök där vår lunch tillagas från grunden varje dag. Råvarorna är mestadels ekologiska och närproducerade. På Romfartuna förskola har vi en kock som tar emot och förbereder lunchen för servering. Hen ansvarar också för att vi får varierade och goda frukostar och mellanmål. Måltiderna äter vi på våra hemvister. Barnen som har sin hemvist i Klockargården äter frukost och mellanmål där och lunch i matsalen i skolan.

Samarbete med närliggande förskola

I Skultuna kommundelsförvaltning finns det fyra förskolor. Vi har en gemensam digital ateljé samt en analog ateljé som vi har möjlighet att besöka under terminen, vi åker då buss från Romfartuna in till Skultuna. Vi har gemensamma kompetensutvecklingsdagar, pedagogiska caféer och kvalitetsgruppsmöten.

I Skultuna arbetar alla våra olika verksamheter nära varandra, vi har goda relationer och nära till beslut. Våra förskolor har en positiv samverkan med kommundelens skolor, både rektorer och pedagoger träffas kontinuerligt i olika sammanhang.

Övningsförskola

Vi samverkar med Mälardalens förskola (MDH) och tar emot lärarstudenter därifrån. Att vara övningsförskola känns mycket positivt och viktigt för oss, vi får nu hela tiden vara en del i all ny forskning. Lärarstudenterna berikar vår utbildning och undervisning genom både sin närvaro och alla de uppgifter de arbetar med under studietiden.