Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk inriktning

Skultuna och Romfartuna förskolors värdegrund

Vårt positiva, lösningsfokuserade förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning. För oss är goda relationer viktigt och vi tror att utveckling sker i samspel med andra människor. Vi arbetar utifrån att vi är riktigt bra tillsammans. Barn, vårdnadshavare och medarbetare ska alltid erbjudas möten utifrån stadens värdegrund; Alltid bästa möjliga möte.

Skultuna och Romfartuna förskolors Pedagogiska inriktning

UTBILDNINGSENHETEN ÄR MÖTESPLATSER FÖR – KUNSKAP, NÄRHET OCH GEMENSKAP

KUNSKAP​

Utbildningsenheten har lärmiljöer med höga och tydliga förväntningar, där alla får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har lärmiljöer där det digitala och analoga samproducerar så att alla kan utvecklas. Våra mötesplatser är anpassningsbara utifrån olika förutsättningar och behov. Den egna förmågan och den egna viljan att lyckas skapar stolthet och framtidstro.​

NÄRHET​

Utbildningsenheten består av trygga platser där det relationsskapande arbetssättet skapar närhet, kreativitet och arbetsglädje. Vi har nära till varandra på enheten, inom kommunen, samhället, den egna skolan, den egna verksamheten och till hela Drömfabrikens möjligheter. Vi är riktigt bra tillsammans.​

GEMENSKAP​

Utbildningsenheten genomsyras av gemenskap, samarbete och tillit till varandra. Vi tar gemensamt ansvar för alla barn, ungdomar och vuxna, vi lär tillsammans och av varandra. Vi tar vara på allas styrkor och ger alla möjlighet att lyckas.​

Prioriterade utvecklingsområden

Våra gemensamma utvecklingsområden på utbildningsenheten 2023/2024 är:
Lärmiljö, digitalisering och språk.

Våra fokusområden

Varje läsår beslutas fokusområden kopplat till vår läroplan (Lpfö 18) som vi ska ha fokus på under läsåret.
Fokusområden läsåret 2023/2024:

  • Riktigt bra tillsammans
  • Uppfinningar
  • Framtidstro, drömmar och mål
  • Vår miljö

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar så vänd dig till Rektor för utbildningsenheten Carina Sandström, Avdelningschef Gun Axelsson, Utvecklare Eva Ström Lundberg eller Utvecklare Lina Lilja.

carina.sandstrom@vasteras.se

eva.strom.lundberg@vasteras.se

gun.ingeborg.axelsson@vasteras.se

lina.lilja@vasteras.se