Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Apalbyskolan

Apalbyskolan är en funktionskompetent skola. Det innebär att alla pedagoger ska ha kunskaper om och förståelse för elevers olika förutsättningar och förmågor samt hitta vägar för att hjälpa eleverna att använda dem.

  • Vi arbetar efter checklistor för skolans alla miljöer som även används i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Vi använder klassrumstavlan på samma sätt oavsett i vilket klassrum och med vilken pedagog. Detta gäller även på fritidshemmen. Det gör att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning känner att undervisningen blir begriplig och hanterbar.

Magiska 7- struktur, tydlighet och förutsägbarhet

  • Tydlig start och slut på lektionen
  • Dagordning på tavlan
  • Lektionens syfte på tavlan
  • Fasta placeringar i och utanför klassrummet
  • Korta och varierade genomgångar
  • Tydlig och positiv feedback
  • Använda tillgängliga hjälpverktyg till alla

Skolgårdsmiljön

Vi på Apalbyskolan tror på en lärorik skolgårdsmiljö. Vi håller just nu på och bygger om vår skolgård för att passa framtidens skola.

Färgglada händer på ruta

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.