Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på Skiljeboskolan

Skiljeboskolan har en klassisk skolmiljö och i centrum finns en stor och luftig ljushall. Där finns bland annat elevcafé, biljard och pingis. I ljushallen möts elever och personal mellan lektioner. Bildsalen inbjuder till kreativitet och är uppskattad av elever. Hösten 2021 fick salen nya möbler. I musiksalen utvecklas elevernas musikaliska förmågor. I bild- och musikundervisningen inspireras och utmanas eleverna genom uppgifter och projekt där de får använda sina förmågor inom båda ämnena.

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Eleverna är med och skapar sin egen lärmiljö

På Skiljeboskolan får eleverna möjlighet att påverka sin egen lärmiljö. I vårt fritidsrum finns en väggmålning som visar elever på skolgården med skolbyggnaden i bakgrunden. Inspirationen till motivet kommer direkt från eleverna. Konstverket "Go your own way" skapades av en grupp elever 2021 och pryder nu en av väggarna i ljushallen. Vi arbetar med språk och kultur på skolan på olika sätt. Flagginstallationen skapades av elever till en kulturdag hösten 2021 och visar bredden av vår mångfald på skolan.

 

Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.