Länk till mer information om IST Home

Så här tycker eleverna och vårdnadshavarna

Västerås kommunala skolor

Vi tror på våra elever. Våra förväntningar på vad de kan bli är höga. Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov.

Skolenkäten

Vi skickar regelbundet ut enkäter för att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan i Västerås. Resultatet använder vi för att utveckla vår verksamhet. Om du är intresserad av att veta vad vårdnadshavarna tycker kan du ta del av enkätresultaten på Grundskola - Västerås (vasteras.se).

Maja Pålsbrant Tanner

"Det bästa med Skiljeboskolan är hur vi elever behandlar varandra och att lärarna alltid lyssnar och respekterar våra åsikter"

Maja Tanner Pålsbrant - Klass 8a

  Maja har gått på Skiljeboskolan sedan hösten 2019. Åskurs 3 till 6 gick hon på Bjurhovdaskolan och när det var dags att välja högstadieskola stod Skiljeboskolan först bara på plats tre.

Under processens gång ångrade hon sig och bestämde sig ändå för att välja Skiljeboskolan. De valet har hon inte ångrat. "Jag hade hört av en del personer att det inte var så bra på Skiljeboskolan. Men det stämmer verkligen inte" säger Maja. Hon berättar att lärarna tog emot eleverna bra från första början och arbetade för att skapa en bra stämning i klassen.

 

Pedagogik och lärare

Maja tycker att lärarna på skolan är bra på att lyssna och förstå. Att de har bra pedagogisk kompetens och att de ger det stöd som varje elev behöver för att nå sina mål. Hon upplever även att skolan arbetar bra med individuella anpassningar. "Den som behöver mer utmaning kan få svårare uppgifter och den som har större utmaningar i ett visst ämne kan få lättare uppgifter." En fast tid för studiestöd varje vecka där man ges möjlighet att till exempel arbeta ikapp på ett område eller studera extra är också något hon värdesätter.

 

Utveckling och delaktighet

Visst finns det utvecklingsområden även på Skiljeboskolan resonerar Maja på en direkt fråga. Till exempel skulle hon gärna se större elevskåp och nya stolar i klassrummen. Via elevrådet och på det som kallas mentorstid så finns det dock goda möjligheter för eleverna att föra fram sådana önskemål till skolledningen.

 

Trygghet

Maja berättar att skolan genomförde en trivsel- och trygghetsmätning våren 2020 som direkt gav effekt på upplevelsen av trygghet. Hon upplever till exempel att vuxennärvaron ökade mer under rasterna. "Jag känner mig trygg på Skiljeboskolan, det finns alltid vuxna i närheten som är redo att lyssna".

Alexander

"Skiljeboskolan har de bästa lärarna"

Alexander "Memo" Mahmoud, - Klass 9c

  Alexander, eller Memo som han kallas, har gått på Skiljeboskolan sedan höstterminen i åk 8. Han började på skolan för att föräldrarna tyckte att han skulle gå i en skola närmare bostaden. Han ville egentligen inte lämna sin gamla skola men han hade hört av vänner att det var bra på Skiljeboskolan.

Bra bemötande och trygghet

"Jag tyckte att det var jobbigt att vara ny igen och behöva visa vem jag är för nya människor. Jag tyckte också att det kändes annorlunda med striktare rutiner" Men snart bestämde sig Memo för att tänka mer positivt och tidigt märkte han att både elever och lärare var väldigt snälla på Skiljeboskolan. "Eleverna här var mer bildade och hade ett bättre bemötande än på min förra skola".

Memo är en färgstark person med många talanger som sticker ut i mängden. De allra flesta uppskattar honom för det men det finns tyvärr personer även på Skiljeboskolan som inte kan låta bli att slänga ur sig en elak kommentar. En gång när en elev fällde en sådan kommentar var en av Memos favoritlärare i närheten och uppfattade situationen. "Hon tog direkt tag i eleven och hade ett långt allvarligt samtal med hen. Läraren stod verkligen upp för mig och för hur viktigt det är att vi behandlar varandra väl" Memo berättar att han tycker att alla lärare på skolan har bra koll och bryr sig om vad som händer. "De tar tag i saker tidigt".


Pedagogik och delaktighet

Han tycker också att lärarna har ett genuint engagemang för elevernas kunskaper och betyg. De är måna om att göra eleverna delaktiga i sin kunskapsutveckling. "De visar kunskapsmatriser, är tydliga med syftet med det som ska göras och förklarar hur vi kan nå målen." Lärarna gör även eleverna delaktiga i hur undervisningen planeras och genomförs. En gång kom Memo med förslaget att göra film på engelskan och det nappade läraren på direkt.


Favoritlärare

Memo berättar också att han tycker att lärarna behandlar alla lika. Det spelar ingen roll om du är en elev med A i alla ämnen eller om du har skolkat mycket och inte uppnått målen. Alla bemöts med samma respekt och intresse. Memo har två favoritlärare på skolan. Han beskriver deras sätt att undervisa som unikt, inspirerande och underhållande. Men han tillägger samtidigt att "det finns inga dåliga lärare på Skiljeboskolan."  • Du är här:
  • Skiljeboskolan /
  • Sök plats /
  • Så här tycker elever och vårdnadshavare