Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan.

På vasteras.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Västerås stad.

Jobb och karriär - Västerås (vasteras.se)

"Eleverna och mina kollegor är det bästa med mitt jobb!"

Mimmi Högback - lärare i årskurs 5

-Jag vill hitta nya roliga sätt att undervisa. Jag får tips från läromedlet och i sociala medier. Jag frågar även eleverna vad de vill. Mimmi drivs och tycker det är roligt att skapa varierande lektioner för sina elever.

Mimmi Högback arbetar som lärare i årskurs 5 på Hökåsenskolan. Mimmi har arbetat på skolan sedan höstterminen 2017 och har varit lärare på både låg- och mellanstadiet. Hon undervisar 5:orna i svenska och engelska. Mimmi har två kollegor i årskurs 5 då skolan arbetar med ett tre-lärarskap. De tre delar på mentorskap och undervisning i årskursen.

Möjlighet till utveckling

Att undervisa i något Mimmi brinner för och att se eleverna utvecklas är viktigt. Det som driver Mimmi framåt är bland annat när eleverna ger positiv respons på hennes sätt att undervisa. Hon vill ständigt utvecklas som lärare och hela tiden förbättra sin undervisning.

- Jag vill förmedla till mina elever att lärande är roligt, säger Mimmi.

Barnens bästa i fokus

Mimmi berättar att hon själv har gått på Hökåsenskolan som barn. Hon trivs bra med både skola, ledning och kollegor. Alla arbetar för barnens bästa och det är duktiga lärare som är seriösa och kompetenta på skolan. Mimmi utrycker att hon vill att hennes egna barn ska gå på skolan i framtiden.

-Jag litar på alla här!

Kompetens och kommunikation

Mimmi berättar att de är duktiga på att ta tillvara på varandras kompetenser och starka sidor i arbetslaget. Man pratar öppet om vad man är bra på och vilka styrkor man har. Det är alltid en bra kommunikation och arbetslaget hjälper varandra när det behövs.

"Vi har ett tillåtande klimat som möjliggör ett gott samarbete!"

Caroline Magnusson och Mattias Holmberg - lärare i fritidshem

Caroline Magnusson och Mattias Holmberg arbetar på Hökåsenskolans som lärare i fritidshem. På skolan finns det fyra fritidshem som är åldershomogena från förskoleklass upp till årskurs 3. Caroline har arbetat på skolan sedan 2014 och Mattias sedan 2020. Läs deras beskrivning av Hökåsensskolan som en skola med en positiv stämning och lösningsfokus.

Det bästa med att vara lärare i fritidshem på Hökåsenskolan är att det är mycket varierande dagar som kräver flexibilitet och teamwork, säger Caroline och Mattias. Det är ett teamarbete i stor uträckning att arbeta på fritids. Mattias berättar att man kan påverka och styra det som händer och förändra. Det är en tillåtande miljö och det ger möjligheter att skapa bästa resultat för fritidshemseleverna. Det är så givande att jobba med barn säger Caroline och Mattias. Att få de lära sig saker och göra framsteg, stora som små. Både hos enskilda elever och som grupper.

Lärandet är en pågående process

Carolines drivkraft som lärare i fritidshem handlar mycket om att bygga och skapa relationer, både med elever och pedagoger. Gör man inte det så är det svårt att nå andra mål i fritidsverksamheten menar Caroline. Mattias tycker det är kul att skapa något där det händer, utifrån det eleverna står i just nu. Att förbättra och förändra hela tiden, lärandet på fritidshemmet är en ständigt pågående process. Mattias uttrycker det som att han tycker om att tävla men att det inte handlar om att komma fram först. Tävling handlar också om att förbättra och göra det lite bättre hela tiden. Det som har varit kul för eleverna ena veckan kanske inte är det nästa vecka så man behöver hela tiden se över sin verksamhet för att göra det annorlunda.

Hög kompetens och engagerade pedagoger

När man jobbar på Hökåsenskolan möter man engagerade pedagoger i samtliga verksamheter. Kompetensen är hög och undervisningen i fritidshemmet utgår från läroplanens kapitel 4. Inom fritidshemmet är man duktiga på att delge varandra idéer och utvärdera vad som har fungerat bra och mindre bra.

- Vi tar vara på olika kompetenser, man får engagera sig i saker som man brinner för om man vill, berättar Caroline.

Mattias berättar vidare att det finns en hög vilja att ställa upp och lösa problem inom fritidshemmet.

-Kollegorna på fritidshemmet är öppna och tillåtande, det är högt i tak, säger Mattias.

Att skolan arbetar med ett tre-lärarskap tror Caroline och Mattias kommer gynna eleverna mycket på sikt. Alla pedagoger tar ansvar för någonting, från stort till smått. Det finns en driv bland alla på fritids för att allt ska flyta på i verksamheten.