Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Hökåsenskolan!

Hökåsenskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 i norra Västerås. Här är vi cirka 400 elever och drygt 40 personer i personalen.

 

Vi har en fin skolgård med bollplan, små skogar, lekställningar och sandlådor. Hökåsenskolan är byggd 1965 men tillbyggd i omgångar, senast 2018 då en ny skolbyggnad med fem klassrum och grupprum stod klar. I närområdet finns skog och idrottsplats. Naturen runt omkring skolan ger eleverna en unik möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till natur och närmiljön.

 

Vi är måna om att skapa en god arbetsmiljö för alla på skolan. Undervisningen sker i åldershomogena klasser och våra engagerade pedagoger har höga förväntningar på eleverna.