Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Den anpassade grundskolans systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och läroplanen. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas anpassar vi utbildningen efter elevernas individuella behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundsärskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skolverket.se

  • Du är här:
  • Sofiaskolan /
  • Om skolan /
  • Kvalitet och styrdokument