Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Sofiaskolans pedagogiska idé

Alla elever på Sofiaskolan ska ges möjlighet till att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Genom en tydliggörande visuell pedagogik, varierande kommunikationssätt och ett förhållningssätt som hjälper till att skapa förutsägbarhet motiverar, utmanar och fokuserar vi på elevens intressen.

Med kunskap om funktionsnedsättning och tillsammans med föräldrarna skapar vi en skola för eleverna som fokuserar på deras starka sidor. Vårt bemötande är lågaffektivt, reflekterande och bygger på empati, medkänsla och respekt. Genom trygghet, glädje och förståelse utvecklas våra elever

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.