Länk till mer information om IST Home

Internationellt arbete

Internationellt arbete med fokus på demokrati

I vårt internationella arbete inriktar vi oss på frågor som rör fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Internationalisering och kontakt med andra länder och kulturer är en självklar del av utbildningen på alla våra program.

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet återfinns i program-, ämnes- och kursplanemål.

EU-skola och Amnesty-skola

Carlforsska är certifierad som ambassadörsskola för europaparlamentet och ingår i ett nätverk av certifierade skolor i Sverige och Europa. Det här innebär att våra elever får en stor medvetenhet om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati.

Vi är även samarbetsskola med Amnesty International. I programmen vävs temat mänskliga rättigheter in i undervisningen under året för att sedan göra flera olika aktiviteter i december för hela skolan. Carlforsska har en elevförening för Amnesty. De drivs av engagerade elever och får stöd av lärare på skolan i sitt arbete.

Internationella projekt och utbyten på programmen

Flera av våra utbyten genomförs inom projekt av Erasmus+. Vi har någon form av utbyte på samtliga våra program, det kan antingen vara för elever eller lärare. Flera av våra utbyten genomförs inom projekt av Erasmus+. Vi har någon form av utbyte på samtliga våra program, det kan antingen vara för elever eller lärare. För elever kan det röra sig om fältstudier utomlands eller praktik utomlands för de som läser yrkesprogram.