Länk till Vklass

Internationellt arbete

Internationellt arbete - viktigt för vår skola

Carlforsska gymnasiet verkar genom sitt internationella arbete för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vägledande för skolan är utvecklingen mot ett hållbart samhälle samt ett utvidgat lärande och större förståelse genom möten med andra kulturer.

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet återfinns i program-, ämnes- och kursplanemål.

Erasmus+ projekt

Praktik i Irland för elever på VO-programmet i samverkan med Enniscorthy Vocational College, Enniscorthy, co Wexford, Irland. Två utbyten med Tyskland i S:t Marienthal med interkulturellt, respektive religiöst tema för elever på ES-programmet. Utbyte med skolor i Madrid och Barcelona för elever som läser spanska, med syfte att främja språkinlärning och bidra till större kunskap och förståelse av europeiska kulturer, samt vikten av denna mångfald.

Övriga utbyten

Fältstudieresa till Balkan för elever på SA- och IB-programmen. För tjugonionde året reser elever i årskurs 2 och 3 på en Europaresa för fältstudier och fördjupade temastudier i Hållbar utveckling – Politiskt, ekonomiskt och socialt och och i Internationella relationer. Kulturutbyte med Max Planck gymnasiet i Berlin för elever som läser teaterinriktning på ES-programmet. Syftet är att skapa förståelse mellan olika kulturer genom teaterarbete och kulturaktiviteter.

Globalt och lokalt fokus med EU och Amnesty

Carlforsska är certifierad som ambassadörsskola för europaparlamentet och ingår i nätverket för EPA-skolor i Sverige och Europa.Syftet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati. Skola för mänskliga rättigheter - Carlforsska är sedan 2019 en samarbetsskola med Amnesty International där det anordnas fortbildning för elever och personal. Skolan arbetar med infärgning av Mänskliga Rättigheter i undervisningen och det kulminerar i december där flera olika aktiviteter genomförs. Carlforsska har en elevförening för Amnesty. De drivs av engagerade elever och får stöd av lärare på skolan i sitt arbete.