Länk till mer information om IST Home

Våra program på anpassad gymnasieskola


Carlforsska har flera program för elever som går anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan). Här kan du läsa mer om de programmen.


Information om programmet för administration, handel och varuhantering på gymnasiesärskola - CEH, Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola

Programmet för administration, handel och varuhantering

En bra praktisk grund med inriktning service

Programmet för administration, handel och varuhantering (AHV) är ett av nio nationella program på anpassad gymnasieskola. Om du gillar att träffa nya människor och tycker det är roligt att arbeta med service passar det här programmet bra.

Arbetssätt på programmet

Du får träna på att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som kan röra sig om till exempel möten med människor i olika servicesituationer.

På AHV vävs teori och praktik ihop till en helhet. I utbildningen ingår att du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) på olika arbetsplatser. Du får utveckla din förmåga att ta egna initiativ. Du tränar på att arbeta självständigt och att ta ansvar.

Vi samarbetar med det lokala näringslivet, bland annat med följande företag Coop, ICA, Hemköp, ÖoB, Jysk och Dollarstore. Vårt mål är att du efter avslutade studier ska vara väl förberedd för att arbeta inom handel och service.


Information om programmet för estetiska verksamheter på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för estetiska verksamheter

Det kreativa programmet inom dans, musik, teater och media

Du får lära dig olika uttrycksformer, utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Du får också utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Teoretiska och praktiska kurser vävs ihop till en enhet. I programmet ingår gemensamma ämnen som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får fördjupa dig inom musik, dans och teater. I programmet får du också arbeta med media. I utbildningen ingår att du gör APL (arbetsplats förlagt lärande)


Information om programmet Hälsa, vård och omsorg på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet om människan och om vad som gör oss friska eller sjuka.

Du får lära dig baskunskaper om hälsa, vård och omsorg, service och bemötande. Du får också kunskaper om friskvård och arbete med aktiviteter för barn och äldre.

Hur är utbildningen upplagd ?

På programmet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg. Teori vävs ihop till en helhet. I utbildningen ingår att du gör APL (arbetsplatsförlagt lärande). De gemensamma ämnena är svenska, matematik, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får också baskunskaper inom vård, omsorg och hälsa, fritid och friskvård samt inom service och bemötande.


  • Du är här:
  • Carlforsska /
  • Studera här /
  • Våra program på anpassad gymnasieskola