Länk till mer information om IST Home
Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ - Vasagatan 65

Läsa in ett eller flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa ett eller flera grundskoleämnen för att göra dig behörig för ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller för vuxenstudier. Kanske behöver du mer tid för att nå målen i ämnena och har behov av att kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.


Det här får du på programmet

Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss och planering av ditt nästa steg. Beroende på vilket mål du har läser du mellan 1 till 3 år. Du kommer att få ett individuellt schema med lektioner och studiepass i mindre grupper för att du ska få så mycket studietid som möjligt. Vi erbjuder ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. I vissa fall kan du få möjlighet att läsa in även andra ämnen i samarbete med annan gymnasieskola.

Så här tycker våra elever

”Det är bra man kan plugga i lugn och ro, man får bra hjälp av lärarna.”

”Man får hjälp med skolan och bra planering och för att man får gymma på skolan. Lärarna är sköna och snälla.”

”Det är bra lärare och en bra miljö för studier och för att vi får idrotta på lektionstid.”

"Det är bra för att man får bestämma vilken tid man får ha lektioner och bra lärare.”

”Det är bra och dåligt. Det är bra med skolan för att man får hjälp och stöd i det man har svårt med. Det dåliga är att vi inte får träffa nya människor när vi är på en liten skola här på Vasagatan, vill vara på stora Carlforsska tillsammans. ”

"Det är en bra skola för att här får man hjälp och kan fokusera mera."

"Jag tycker att det är en lugn miljö och det är bra att alla läraren som jobbar på IMA är nära eleverna."

Målet med utbildningen

Från Individuellt alternativ kan du gå vidare till

• Nationella yrkesprogram eller studieförberedande program
• Yrkesintroduktion för att kombinera grundskolestudier och yrkesutbildning
• Programinriktat val för att kombinera grundskolestudier med nationellt program
• Vuxenstudier eller arbete

 


Förberedelser inför arbetslivet och livet som vuxen

Att förbereda dig på livet som vuxen med allt ansvar det innebär är viktigt. Genom olika aktiviteter får du möjlighet att förstå hur arbetslivet fungerar och vad som förväntas av dig när du räknas som vuxen. Tillsammans med mentor, studie- och yrkesvägledare eller lärare gör du uppgifter som stärker dig inför ditt nästa steg. Det kan exemplevis vara

  • självkännedom och att skapa mål
  • förstå hur du kan göra val och ta beslut
  • göra studiebesök på andra skolor och utbildningar
  • få kunskap som viktiga samhällsfunktioner och myndigheter
  • besöka en eller flera arbetsplatser
  • skriva CV och personligt brev
  • lära dig hur du kan göra för att hitta bostad och jobb

Var finns vi?

Individuellt alternativ finns på Vasagatan 65.
Busslinje 2 och 6, hållplats Arosvallen.

Kommer du med bil finns en stor gratisparkering på andra sidan Vasagatan, se karta.

Karta till google maps