Länk till Vklass

Välkommen till Edströmska gymnasiet!

Edströmska har följande program: Fordon- och transport, Flygteknik och Bygg- och anläggning. Vi är ett fordonstekniskt center som erbjuder utbildningar som efterfrågas av företagen i regionen. En modern utbildning ger en stadig grund för möjligheten att både arbeta och läsa vidare på högre studier. Utbildning idag för imorgon.

Satsa på en modern utbildning hos oss – så satsar vi på dig.

Föräldramöte Årskurs Ett

Tisdag den 19 oktober kl 18-20

På plats och livestreamat via Teams

2021-08-30

Varmt välkommen till föräldramöte

Vi vill bjuda in dig till ett fysiskt föräldramöte men med en möjlighet till digital lösning. På plats kommer rektorer, elevhälsan och specialpedagoger att närvara.

Var: Edströmska Gymnasiet, Eskadergatan 24

När: Tisdagen den 19/10 klockan 18:00-20:00

Vad:
- Information om skolan (bakgrund, nuläget, framtid)
- Programstruktur och poäng (viktigt att tänka på inför inriktningsval)
- Elevhälsans främjande och förebyggande arbete
- Närvaro i skolan
- Edströmskas arbetssätt (undervisning, arbetsplatsförlagt lärande, extra anpassningar och särskilt stöd).
- Rundvandring

Vi anser att ett föräldramöte med er vårdnadshavare som har ungdomar i år 1 är ett prioriterat möte och vi kommer arbeta för att genomföra detta, så säkert som möjligt, utifrån det läge vi befinner oss i genom att

- Vi är i en stor lokal (Matsalen) med luftig möblering.
- Vi plockar bort stolar så att det går att hålla avstånd.
- Vi ser gärna att det är max en (1) vårdnadshavare/förälder per elev.
- Vi försöker korta ner mötet till det allra mest nödvändiga och övrig
information som går att ge sker via V-klass.
- Vi möjliggör att kunna delta digitalt om man inte vill/kan vara med på plats. Det möjliggör också för fler att kunna delta.

För att vi ska kunna genomföra ovanstående på bästa sätt, så vill vi att du anmäler ditt deltagande via denna länk i. Du hittar dokumentet och länken under nyheter i V-klass.

Länk för anmälan

forms.office.com/.../ResponsePage.aspx

 

Teamslänk till livestreamen

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyN2NkNzItZjY4YS00NWI2LWEyZWYtZDkyYTM3YTgwNjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d15964b5-f481-4da3-a663-ca9610222e43%22%2c%22Oid%22%3a%22eb8a1c3e-243d-4117-9bd0-0ab8c022633d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Väl mött! / Skolledningen

$item.alt

Flygteknikprogrammet

Nya flygfilmen

Förra terminen så träffades elever och lärare från både gymnasiet och Yrkeshögskolan i hangaren en regnig lördag för att spela in en film om utbildningen. Resultat ser ni här!

2021-01-11

Filmen finns på både svenska och engelska, och ger ett snabbt inblick i hur det är att vara elev på en av de mest krävande, men samtidigt mest spännande, yrkesutbildningar i Sverige. Ansökningstiden för både gymnasiet och Yrkeshögskolan finner du på respektive programsida här på Edströmskas hemsida. Vi ses i höst :)


Läs mer om Edströmskas gymnasiala flygteknikutbildningen


Läs mer om Västerås yrkeshögskolas flygteknikutbildning

alla kommunala skolors logotyper

Möt oss på gymnasiemässan!

11 november 2021 i Västerås arena

På gymnasiemässan träffar du alla kommunala gymnasieskolor i Västerås. Går du i årskurs 9 kommer du åka dit under dagen med din skola. Kom gärna tillbaka på kvällen med en förälder. Ladda upp med frågor till oss och prata gärna med våra elevambassadörer som kommer att finnas på plats i våra montrar.

2021-10-19

Mässan är öppen mellan klockan 9.00-20.00.

 

Frågor du kan ställa till de gymnasieskolor som du är intresserad av är:

 • Varför ska jag välja er skola?
 • Hur ser schemat ut och är det mycket håltimmar?
 • Är alla lektioner lärarledda eller läser du mycket på egen hand?
 • Om jag tycker det blir jobbigt i skolan, vad kan jag då få för hjälp?
 • Finns det studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator?
 • Finns det möjlighet att få stöd utanför lektionstid?
 • Har skolan ett skolbibliotek?
 • Samarbetar skolan med företag, föreningar och övriga samhället?
 • Finns det möjlighet att få sommarjobb inom några av utbildningarna?
 • Anordnar skolan aktiviteter för eleverna utanför lektionstid, till exempel via elevföreningar, skol-IF eller liknande?
 • Har ni något samarbete med andra länder?
 • Är det mycket praktik på programmet och hur mycket?
 • Vd kan jag välja för individuella val hos er?

 

Hoppas att vi ses!

 

 • Du är här:
 • Edströmska