Länk till mer information om IST Home

Internationellt arbete

Internationellt arbete - viktigt för vår skola

På Hahrska finns en lång tradition av internationella utbyten i Europa och vi har sedan flera år ett samarbete med yrkesskolan Lycée Saint-Exupéry i Toulouse, Frankrike. Vi har ett antal praktikplatser för bygg- och anläggningsprogrammet på ön Syros i Grekland. Vi även praktikplatser på El- och energi-, Industritekniska och VVS- och fastighetsprogrammet i europeiska länder.

I enlighet med skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Dessa utbyten finansieras genom bidrag från EU inom programmet Erasmus+. Syftet med internationella utbyten är att ge våra elever en ökad förståelse för sin omvärld utifrån ett ekonomiskt, kulturellt, socialt och politiskt perspektiv. Samt introducera eleverna på en europeisk arbetsmarknad. Vi på Hahrska vill även medverka till att våra elever får breddade kunskaper om internationell samverkan och globala samband utifrån miljöaspekter och hållbar utveckling.  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Internationellt arbete