Länk till Vklass

Internationellt arbete

Internationellt arbete - viktigt för vår skola

På Hahrska finns en lång tradition av internationella utbyten i Europa och vi har sedan flera år ett samarbete med yrkesskolan Lycée Professionell Yser i Reims, Frankrike samt olika salonger för frisörer och stylister på ön Syros i Grekland. I enlighet med skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Dessa utbyten finansieras genom bidrag från EU- kommissionens Program för Livslångt Lärande (LLP). Syftet med internationella utbyten är att ge våra elever en ökad förståelse för sin omvärld utifrån ett ekonomiskt, kulturellt, socialt och politiskt perspektiv. Vi på Hahrska vill även medverka till att våra elever får breddade kunskaper om internationell samverkan och globala samband utifrån miljöaspekter och hållbar utveckling.

 

APL utomlands

Reims, Frankrike

I årskurs tre kan våra elever på bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet ansöka om att göra fyra veckor arbetsplatsförlagd lärande (APL) hos olika företag i Frankrike. Förutom APL får eleverna även möjlighet att ta del av det kulturella utbud som finns i staden och även besöka Paris. Elever från Reims gör på motsvarande sätt APL på olika företag i Västerås, något som förstärker kontakten mellan dessa elevgrupper. Vi har ett mycket bra samarbete med de olika företagen i Frankrike och dessa utbyten är jättepopulära bland våra elever.


Syros, Grekland

I årskurs tre kan våra hantverkselever ansöka om att göra fyra veckor arbetsplatsförlagd lärande (APL) på ön Syros i Grekland. Förutom APL så får eleverna även ta del av olika kulturella evenemang samt guidade turer på ön. Vi har ett mycket bra samarbete med flera salonger på Syros och dessa utbyten är mycket populära bland våra elever.  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Internationellt arbete