Länk till mer information om IST Home

Våra program på anpassad gymnasieskola

Information om programmet Fastighet, anläggning och byggnation på gymnasiesärskolan - Hahrska gymnasiet

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Varierande och allsidiga arbetsuppgifter!

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av fastighetsskötsel och byggnation.

Här får du kunskaper i hur man sköter om fastigheter och markytor. På programmet får du lära dig att laga saker som har gått sönder, måla och göra enklare byggarbeten. Du kommer också få lära dig om markarbete och hur du sköter gräsmattor och grönytor.

Som elev läser du i en inkluderad miljö, vilket innebär att du delvis läser tillsammans med elever på skolans övriga program.

  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Studera här /
  • Våra program på anpassad gymnasieskola