Länk till mer information om IST Home

Om Hahrska

Det här är vi

Hahrska gymnasiet är en lagom stor skola med fräscha lokaler. Vi har strax över 500 elever och ungefär 60 medarbetare. Vi är ett renodlat yrkesgymnasium och erbjuder programmen bygg- och anläggning, el- och energiprogrammet, industritekniska programmet samt VVS- och fastighetprogrammet. På skolan finna även hantverksprogrammet men intaget där är stoppat och när kvarvarande elever har gått ut avslutas programmet. Vi har även yrkesinroduktionsprogram samt särskola med inriktning fastighet, anläggning och byggnation.

Vision”Vi bygger från grunden – skapar för framtiden”

På Hahrska finns en vänlig och öppen atmosfär där våra lärare förbereder eleverna för framtiden genom att erbjuda studier i en stimulerande miljö. Här kommer du att få kombinera teoretiska studier med arbete i våra fina yrkeshallar. Arbetsplatsförlagd lärande på företag är en viktig del i våra utbildningar, men även projektarbeten, grupparbeten, lektioner och studiebesök är några av de olika lärmetoder vi använder oss av.


Hahrska är en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sin självständighet och personlighet, men även empati och tolerans i samarbetet med andra. Här får du det stöd du behöver för att ha möjlighet att lyckas med dina studier. Våra lärare samarbetar nära vårt elevhälsoteam i förebyggande och hälsofrämjande syfte för att din skolgång ska bli så framgångsrik som möjligt.


Vårt arbete med trygghet och trivsel

Tillsammans med våra elever arbetar vi aktivt för att behålla en känsla av trygghet, trivsel och studiero. I samband med detta har Hahrska gymnasiet därför tagit fram riktlinjer för studerande, där respekt, ansvar och vänskap står i fokus.


RIKTLINJER FÖR STUDERANDE VID HAHRSKA

Respekt

 • På Hahrska uppträder vi respektfullt mot varandra.
 • På Hahrska är vi tysta och lyssnar när någon annan har ordet.
 • På Hahrska räcker vi upp handen när vi vill säga något.
 • På Hahrska är allas åsikter lika mycket värda.

Ansvar

 • På Hahrska är vi ansvarfulla och tar vårt arbete på allvar.
 • På Hahrska stänger vi av mobilerna under lektionstid. De används enbart i överenskommelse med undervisande lärare.
 • På Hahrska kommer vi i tid till lektionerna.
 • På Hahrska sorterar och slänger vi vårt skräp i rätt kärl.
 • På Hahrska har vi med oss rätt material till lektionen.

Vänskap

 • På Hahrska är vi ett team och finns därmed till för varandra.
 • På Hahrska skrattar vi med varandra, INTE åt varandra.
 • På Hahrska uppträder vi respektfullt mot all personal och mot varandra.
 • På Hahrska stöttar vi den som behöver hjälp.


Här finns vi

Hahrska gymnasiet finns på två ställen i Västerås. På Kopparlunden finns huvudbyggnad och bygghall. Kopparlunden ligger nära Västerås centrum. Inne i centrum ligger Harhskas andra lokal i Skrapan. Här läser eleverna framför allt de praktiska karaktärsämnena som gäller för El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet.


Det här betyder namnet

Skolan har fått sitt namn av Erik Hahr (1869-1944). Han föddes i Dingtuna och var Västerås första stadsarkitekt i början på 1900-talet. Hahr var en betydelsefull person inom arkitekturen och ritade byggnader över hela landet. Bland hans verk i staden finns Stadshotellet, ASEA:s Mimerverkstäder, Hovdestalund kyrkogård samt Västerås teater.

 • Du är här:
 • Hahrska /
 • Om skolan /
 • Om Hahrska