Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Distributionselektriker

Säkerställande av elförsörjningen

I den här branschen finns det hög efterfrågan på specifik kompetens. Som distributionselektriker ser du till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till kund.

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett fritt och omväxlande arbete och som vill bidra till samhällets välfärd genom att se till att elektriciteten vid kraftverken når fram till sina kunder. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet.

En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket variation och fysiskt arbete utomhus.

Säkerställande av elförsörjning är en av de viktigaste samhällsfrågorna i framtiden och det pågår en intensiv upprustning av elnäten på grund av eftersatt underhåll med ständiga störningar i eltillförseln. Detta gör att efterfrågan och behovet av specifik kompetens i form av distributionselektriker förväntas bli ännu större än vad den redan är idag de kommande åren.

Utbildningen är platsbunden, heltid.

Yrkesroller som utbildningen leder fram till är:

 • Distributionselektriker
 • Driftmontör, elkraft
 • Ellinjemontör
 • Masttekniker

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

DIS station
DIS stolpe

Utrustning som våra studerande använder i undervisningen

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 40 veckor
 • Poäng: 200 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 10
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2024, utbildningsstart september 2024.

Programblad PDF Pdf, 242.4 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Klättrar på elstolpe
 • självständigt läsa och tolka elscheman, samt att planera, driva och kvalitetssäkra arbete i spänningsnät, transformatorstationer, kopplingsskåp och ställverk med beaktande av miljön
 • självständigt utföra banschomvärldsbevakning på engelska och svenska
 • självständigt identifiera behov av skyddsutrustning, genomföra riskbedömningar och föreslå insatser för att förebygga arbetsskador och olyckor
 • självständigt analysera resultat av genomförda kontroller och felsökningar samt i att genomföra lämpliga åtgärder
 • självständigt ansvara för att föreslå åtgärder för att förebygga fel i kabelnätet
 • självständigt planera och ansvara för stolpkonstruktion samt installation
 • självständigt utföra mätning, felsökning, reparation och underhåll av friledning och hängkabel


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Elkraftsdistribution

5

25

Ellära samt styrande standarder och föreskrifter

6

30

Elsäkerhet, skyddsutrustning för personsäkerhet och riskhantering

5

25

Examensarbete

3

15

Friledning och hängkabel

6

30

Kraftkabelteknik

5

25

Lärande i arbete 1

4

20

Lärande i arbete 2

5

30

Summa

40

200


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/Godkänd/3:

- Matematik 2 / Matematik B

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid. När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

Då vi har fler sökande än platser till Distributionselektriker tillämpar vi ett nivåtest i Matematik som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 20

 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Alina Rocabado Chivi - enhetschef

021-39 07 63

alina.rocabado.chivi@vasteras.se