Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Bageri och konditor på Västerås yrkeshögskola

Bagare och konditor

Kreativ och kunnig personal efterfrågas inom bageri- och konditoribranschen.

Här får du kunskaper för att jobba som bagare och konditor.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasie- eller vuxenutbildning, eller för dig som har arbetslivserfarenhet som bagare eller konditor. Här får du vidareutveckla dina kunskaper inom bageri och konditori. Du får även möjlighet att göra gesällprov för branschorganisationen Sveriges Bagare och Konditorer.

Under utbildningen varvas praktiska kunskaper med teoretiska. Här får du utveckla din kreativa förmåga och träna på allt från klassiska bageri-, konditori- och pâtisserieprodukter till moderna bakverk och tekniker. Du lär dig om hela skapandeprocessen från idé till färdigt arbete i framställning och logistik. Under utbildningen får du även kunskaper inom företagsekonomi, organisation och att starta, utveckla och driva egen verksamhet. Våra studerande ges möjlighet att göra LIA utomlands inom projektet Erasmus+.

Efter examen kan du arbeta som bagare, konditor, restaurangkonditor med mera. Din framtida arbetsplats kan till exempel vara på ett traditionellt bageri eller konditori. Det kan även vara inom hotell, restaurang eller stenugnsbageri. Eller så väljer du att öppna eget företag!

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Sveriges bagare och konditorer, Bread and Sweets, Bageri April, Artisan Bread, Brynolf Bagare, Tranellska gymnasiet.

Läs vad de studerande tycker om våra utbildningar

Konditoriprodukter på bord

Fina bakverk skapade av våra studerande

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 46 v
 • Poäng: 230 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Distributionselektriker

Säkerställande av elförsörjningen

I den här branschen finns det hög efterfrågan på specifik kompetens. Som distributionselektriker ser du till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till kund.

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett fritt och omväxlande arbete och som vill bidra till samhällets välfärd genom att se till att elektriciteten vid kraftverken når fram till sina kunder. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet.

En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket variation och fysiskt arbete utomhus.

Säkerställande av elförsörjning är en av de viktigaste samhällsfrågorna i framtiden och det pågår en intensiv upprustning av elnäten på grund av eftersatt underhåll med ständiga störningar i eltillförseln. Detta gör att efterfrågan och behovet av specifik kompetens i form av distributionselektriker förväntas bli ännu större än vad den redan är idag de kommande åren.

Utbildningen är platsbunden, heltid.

Yrkesroller som utbildningen leder fram till är:

 • Distributionselektriker
 • Driftmontör, elkraft
 • Ellinjemontör
 • Masttekniker

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

DIS station
DIS stolpe

Utrustning som våra studerande använder i undervisningen

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 40 veckor
 • Poäng: 200 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 10
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Systemförvaltning för lönekonsulter

Kort distanskurs med start 11 december

Jobbar du inom lön och vill vidareutveckla dig? Kursen ger dig kunskap att effektivisera arbetet inom löneberedning och automatisera lönehantering.

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med löneberedning och vill fördjupa dina kunskaper i hur digitalisering och automatisering bidrar till att utveckla och effektivisera lönearbetets olika processer. Du behöver ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå kursen.

Här får du lära dig hur HR och personaladministration skiljer sig åt inom olika verksamheter och arbetsområden. Du lär dig att förstå systemförvaltarens yrkesroll och vad god systemförståelse innebär. Du utvecklar olika metoder och strategier för pedagogisk rådgivning och konsultation inom systemförvaltning, samt presentera material och resultat på ett effektivt sätt.

Kursen har ett flexibelt upplägg där du har möjlighet att kombinera utbildning och arbete. Den ges på halvfart och den största delen av utbildningen sker på distans, men med platsträffar cirka var tredje vecka i våra lokaler på Västerås yrkeshögskola. Kursen varvas med föreläsningar och självstudier.

Studieform: Distans, 50%.

Utbildningen startar den 11 december 2023, slutdatum 19 maj 2024. Lov vecka 52-1.

Antal poäng: 55 YHP

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Foto lönekonsult

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 22 veckor halvfart
 • Poäng: 55 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Distans med träffar
 • Studietakt: Deltid, 50%
 • Ansökan är öppen
 • Startdatum: 11 dec 2023
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen mot Systemingenjör spårfordon på Västerås yrkeshögskola

Systemtekniker spårfordon

Underhåll och felsökning på spårbundna fordon

Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg och järnväg erbjuder ett varierande och utvecklande arbete.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med felsökning och underhåll av spårburna fordon, inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ett spårbundet fordon är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: SJ, Alstom, Elpress AB, AQG, Twindej, Stadler Rail, Green Cargo och Järnvägsklustret.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen

SYS utrustning i undervisningen
Utrustning att träna på Systemtekniker

Del av utrustning som används i undervisningen

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 400 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Elkraftsingenjör

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med att effektivisera produktions- och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället. Du arbetar med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll.

Svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Akkodis, Prevas, Sweco.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Elkraft foto utomhus

Elkraftsingenjör är en bred utbildning med många möjligheter.

Elkraft elskåp

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 415 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA:20
 • Antal platser: 25
 • CSN-berättigad
Information om utbildningen mot Trafiklärare på Västerås yrkeshögskola

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen.

Den här utbildningen passar dig som vill påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort.

Om du är social, lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Lundby Trafikskola, Mälarstadens trafikskola, Hässlö trafikskola, Nybrons trafikskola, Fjärdhundra trafikskola, Axelssons Trafikskola, Linas Trafikskola i Sala.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Trafiklärare undervisar

Ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar. januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA:15
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad
Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker B1.1

Hela världen som arbetsplats

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett varierande arbete. Som flygtekniker har du arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan.

Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Täby Air Maintenance AB, OSM Airtech, Västerås flygplats, European maintenance service AB, Försvarsmakten Flygvapnet, Mälardalens universitet.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Flygplan

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad
Reläbild man väst2

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom branschen och som behöver öka din kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Studietakt och poäng

Utbildningen är till största delen på distans med 50% studietakt. Det förekommer träffar kvällstid, laborationer som genomförs på plats i skolan och även studiebesök. Totalt ger utbildningen 95 yrkeshögskolepoäng, cirka 2,5 poäng per vecka.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Akkodis, Prevas, Sweco.

Så här tycker våra studerande om utbildningar hos oss


RELhand

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Information om utbildningen mot Lönekonsult på Västerås yrkeshögskola

Lönekonsult

För dig som är intresserad av lönearbete och rådgivning

Löneberäkning är ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen.

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett självständigt arbete där löneberäkning är huvuduppgiften. Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning.

Efter utbildningen kan du arbeta inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: ICA Butikslön, Västerås stad, Team Olivia, Hitachi Energy, Randstad Finance, Grant Thornton, Region Västmanland, Aspia.

Så här tycker våra studerande om utbildningar hos oss

 

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 335 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: prel jan 2024
 • Start: prel aug 2024
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

 


 


Information om utbildningen mot Socialpedagog KBT på Västerås yrkeshögskola

Socialpedagog med inriktning KBT

För dig som vill arbeta med behandling och utveckling av människor

Som socialpedagog får du yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med människor. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns på bland annat behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och region samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med till exempel behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Humana AB, Västerås stad Arbetsmarknadsenheten, BeteendeByrån AB, Eknäs ungdomshem (SiS), Nämndemansgården, TerapiByrån KBT, Eduqraft, Izi Learning By Doing, Attendo, Västerås stad missbruksboende.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

LIA Sahlberga

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 425 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 25
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad