Länk till Vklass

Våra utbildningar

 

Vi har följande utbildningar: Elkraftsingenjör, Systemtekniker spårfordon, Trafiklärare, Socialpedagog inriktning KBT, Flygtekniker B1.1, Bagare och konditor, Relä- och kontrollanläggningar i elkraftsystem samt Lönekonsult. Läs mer om respektive utbildning nedan.

Reläbild man väst2

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Utbildningen är på distans, 50% studietakt. Träffar kvällstid förekommer (laborationer som inte kan genomföras på distans). Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i befintligt elnät självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

Info om programmet PDF Pdf, 2.7 MB.

Så här tycker våra studerande om utbildningarna

Information om utbildningen mot Systemingenjör spårfordon på Västerås yrkeshögskola

Systemtekniker spårfordon

Underhåll och felsökning på spårbundna fordon

Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg och järnväg erbjuder ett varierande och utvecklande arbete.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med felsökning och underhåll av spårburna fordon, inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ett spårbundet fordon är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: SJ, Alstom, Elpress AB, MTR, AQG, Bombardier transportation, Twindej, Stadler Rail.

Info om programmet PDF Pdf, 770.9 kB.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 400 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Vecka 34, 2022
 • Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Elkraftsingenjör

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med att effektivisera produktions- och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ. Du arbetar med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Info om programmet PDF Pdf, 1.4 MB.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 415 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Vecka 33, 2022
 • Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA:20
 • Antal platser: 25
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen Bageri och konditor på Västerås yrkeshögskola

Bagare och konditor

Kreativ och kunnig personal efterfrågas inom bageri- och konditoribranschen.

Här får du kunskaper för att jobba som bagare och konditor.

Utbildningen bygger på kunskaper som förvärvats på Restaurang- och livsmedelsprogrammet med
inriktning bageri på gymnasiet. Förkunskaperna i de kurser som krävs för behörighet är därför
nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Du får utveckla din kreativitet och initiativförmåga.

Info om programmet PDF Pdf, 1.3 MB.

Läs vad de studerande tycker om våra utbildningar


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 46 v
 • Poäng: 230 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 3 augusti 2022
 • Öppet för sen anmälan till 22/6. Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen mot Trafiklärare på Västerås yrkeshögskola

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen. Du får påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats. 

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort. Om du är social, lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: My Driving Academy, Mälarstadens trafikskola, Hässlö trafikskola, Nybrons trafikskola, Fjärdhundra trafikskola, Din trafikskola i Eskilstuna, Västerås Bil & MC Skola.

Info om programmet PDF Pdf, 803.3 kB.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Vecka 33, 2022
 • Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA:15
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker B1.1

Hela världen som arbetsplats

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra

Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete. Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Air Leap, Täby Air Maintenance AB, OSM Aritech, Västerås flygplats.

Info om programmet PDF Pdf, 952.5 kB.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 15 augusti 2022
 • Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen mot Socialpedagog KBT på Västerås yrkeshögskola

Socialpedagog med inriktning KBT

För dig som vill arbeta med behandling och utveckling av människor

Som socialpedagog får du yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Kriminalvården Region Mitt, Humana AB, Västerås stad, Safe Homes & Care, BeteendeByrån AB, Eknäs ungdomshem (SiS), Sundbo ungdomshem (SiS), Nämndemansgården, TerapiByrån KBT, Eduqraft, Izi Learning By Doing.

Info om programmet PDF Pdf, 605.5 kB.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 425 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 15 augusti 2022
 • Nästa ansökningsperiod öppnar feb 2023
 • Antal veckor på LIA: 25
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

 


Information om utbildningen mot Lönekonsult på Västerås yrkeshögskola

Lönekonsult

För dig som är intresserad av lönearbete och rådgivning

Löneberäkning är huvuduppgiften och innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Efter utbildningen kan du arbeta inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning. Utbildningen ger dig gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 325 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Senaste starten var 10 januari 2022
 • Ansökan öppnar: Information kommer våren 2023
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad