Länk till mer information om IST Home

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/Godkänd/3:
Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Körbedömning
Du som söker till Trafiklärare ska ha giltigt körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort sedan minst 18 månader innan utbildningsstart. Ett av behörighetskraven för trafiklärarutbildningen är att du ska ha genomfört och klarat en körbedömning för att kunna styrka din allsidiga kör- och trafikvana. Västerås yrkeshögskola erbjuder dig att genomföra körbedömningen kostnadsfritt. Vi kommer att ge dig som har ansökt till programmet mer information och datum för körbedömning via meddelande på YH-antagning.se

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

  • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
  • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
  • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
  • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Då vi har fler sökande än platser till Trafiklärare tillämpar vi ett nivåtest i Svenska som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in. De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng.

Antal platser: 20

Hur man blir godkänd som trafiklärare

För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen efter examen från trafiklärarutbildningen. För att anses som lämplig ska den som ansöker om godkännande hos Transportstyrelsen:
- inte ha fått körkortet återkallat tre månader eller mer den senaste treårsperioden
- inte ha gjort sig skyldig till upprepade trafikförseeleser eller haft alkohol som villkor för att få fortsätta köra bil
- inte dömts för vålds- eller sexualbrott
Du kan läsa mer på Transporstyrelsens webb eller på Sveriges Trafikutbildares Riksförbund