Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom gymnasieverksamheten är du det viktigaste vi har, det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla våra ungdomar i skolan. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss.

Bild på försteläraren Lis Brylle Ramsten

"Vi sätter alltid eleven i fokus"

Lis Brylle Ramsten - Speciallärare/Förstelärare

- Min främsta drivkraft är att försöka hitta ett arbetssätt som gör det möjligt för eleven att utvecklas och att ha kul. Att ge trygghet, se elevens förmåga och därefter bygga vidare på det. Under de fyra åren som eleverna går hos oss ger vi dem både kunskap, glädje, utmaningar och möjligheter. Det känns riktigt bra!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få träffa så många härliga ungdomar.

Vad tycker du är bra med att arbeta på just den här skolan?

På Lidmanska har vi eleven i fokus. Vi hittar på lösningar så att det ska fungera för den enskilde eleven så att det blir så bra skolgång som möjligt. En annan sak som är bra är att vi i personalen har ett gemensamt arbetssätt. Lärmiljön är bra och vi använder bland annat tydliggörande kommunikation, AKK. Alla klassrum har smartboard och eleverna får sin egen iPad att ha som ett arbetsmaterial under hela skoltiden.

Hur fungerar samarbetet med kollegorna?

Vi har ett bra samarbete. Alla elever är allas elever. Vi sätter alltid eleven i fokus. Tillsammans jobbar vi med en tydliggörande pedagogik, som TAKK. Vi planerar ofta gemensamma träffar där alla få vara med att påverka och ta beslut. Det ger en bra känsla av att alla är delaktiga!

Vad finns det för fördelar av att jobba i en stor organisation som Västerås stad?

Det finns mycket hjälp att få både för elever, personal och arbetsmiljö.

Porträtt på Irene Schönling

"Att vara en del av något större"

Irene Schönning -Speciallärare/Förstelärare

- På Lidmanska får jag arbeta tillsammans med kunniga kollegor och ledning. Det finns stor vilja och kompetens att leda våra ungdomar i ett lärande som dels utgår ifrån individuella förutsättningar, men också som att stöttar och utmanar dem att lära mer. Min främsta drivkraft är alla elever ska få den bästa tänkbara undervisning och utveckling under sina fyra år hos oss och att de ska ha fått en god förberedelse för vuxenlivet när de lämnar gymnasiet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det dagliga mötet med mina elever och med duktiga och engagerade kollegor.

Hur fungerar samarbetet med kollegorna?

Samarbetet med kollegorna är både roligt och utvecklande för mig. Min egen professionella utveckling är beroende av att jag får möta kollegor med egna och kanske andra erfarenheter, tankar och kunskaper. På Lidmanska gymnasiet finns kollegor vars kunskap och vilja att leda våra ungdomars lärande och utveckling är mycket inspirerande för mig.

Vad finns det för fördelar av att jobba i en stor organisation som Västerås stad?

Att vara en del av något större. Mängden av resurser och erfarenheter som samverkar och kan ge stöd vid behov.

Bild på Sussie

" Jag får så mycket tillbaka !"

Susanne Edgren – Elevassistent

- Jag tycker om att arbeta här då det finns så mycket glädje. Tillsammans med våra elever är det alltid nära till ett skratt! Att få vara med och stötta - hjälpa och vara en god förebild för eleverna under deras skoldagar ger mig så mycket tillbaka. Det bästa med jobbet är att man får så fin kontakt med våra ungdomar. Det är viktigt för mig. Desto närmare jag kommer eleverna desto mer har jag ju lyckats i min arbetsroll, både på skol och klubbtid.


Hur fungerar samarbetet med kollegorna?

Jag har ett gott samarbete med mina kollegor, vi är ett bra team!

Vad finns det för fördelar av att jobba i en stor organisation som Västerås stad?

Att arbeta inom Västerås stad, ger en stor anställningstrygghet.

  • Du är här:
  • Lidmanska /
  • Jobba här /
  • Så här tycker medarbetarna