Länk till mer information om IST Home

Elevaktiviteter

Elever och lärare som har roligt i köket

Traditioner på skolan skapar gemenskap

Vi vill att våra elever ska minnas sina år på Lidmanska med glädje. En av de bästa vägarna till att få en bra skola är att man har roligt tillsammans. Under studietiden uppmuntrar vi alla elever att delta i aktiviteter, som återkommer från år till år.

Uppstartsvecka

Den första veckan varje hösttermin anordnar varje klass valfria gemensamma aktiviteter för att skapa sammanhållning i den nya klassen. Första veckan är därför schemafri. Denna vecka anpassas efter elevernas förutsättningar och kan se olika ut från klass till klass.

Friluftsdagar och idrottsdagar

Skoljoggen

Under en förmiddag i början av varje hösttermin genomför vi Skoljoggen. Vi går till Rocklundaskogen och där promenerar eller joggar eleverna valfri sträcka. Alla får medalj vid målgång.

Vinterfriluftsdag

Den här dagen anordnas på Björnö utanför Västerås. Vi åker gemensam buss dit och tillbaka till skolan. Under dagen får eleverna prova på olika vinteraktiviteter. Friluftsdagen avslutas vid lunchtid med gemensam grillning.

Idrottsdag höst

En gång under höstterminen arrangeras en friidrottsdag i Västerås friidrottshall. Vi åker gemensamt buss dit och tillbaka till skolan. Här får eleverna prova på olika friidrottsgrenar.

Idrottsdag vår

Vårens idrottsdag anordnas av elever som läser på Barn-och fritidsprogrammet på Widénska gymnasiet i Västerås. Det är en mycket uppskattad dag av alla deltagare.

Lucia

Lidmanskas skolkör framträder varje år i en fin Luciashow.

Disco

Under läsåret ordnar skolan några discon under skoltid. Exempelvis Halloweendisco inför höstlovet och påskdisco inför påsklovet. Det är mycket uppskattat av eleverna.

Temadagar

Varje år ordnas en eller flera temadagar med anknytning till det temaår vi läser. På Lidmanska gymnasiet har vi fyra teman som rullar under fyra läsår — samhälle, hälsa, miljö och kultur. Det innebär att vi utöver den ordinarie återkommande undervisningen fördjupar oss i temat en dag i veckan.

De här dagarna är uppskattade av både elever och personal.

Terminsavslutningar

Alla terminsavslutningar på Lidmanska sker i vårt rörelserum. Både under julavslutning, sommar- och studentavslutningar har skolan fina traditioner som vi är måna om att bevara. Till exempel framträdande av Lidmanskas skolkör, ”slängrumpa” med Tomten genom skolan, utdelningar av stipendier och andra festliga aktiviteter för våra studenter.

Var med och påverka

Klassråd

Varje klass genomför regelbundet klassråd. Eleverna turas om att vara ordförande och sekreterare. Här kan alla frågor tas upp som rör elever, klassen och skolan. Frågor kan tas med till skolkonferensen om det behövs.

Skolkonferens

Några gånger per termin genomförs skolkonferenser med elevrepresentanter från varje klass och skolans ledning. Här tas beslut om frågor som eleverna tagit med till konferensen från sina klassråd.

Matråd

Några gånger per läsår träffas elevrepresentanter från klasserna, skolans ledning och skolans lunchleverantör. Här pratar vi om synpunkter och förslag från eleverna.

Trygghetsvandring

Eleverna har möjlighet att påverka skolans utformning av miljön där det är möjligt. Trygghetsvandringarna, då vi går runt i lokalerna med eleverna och de får komma till tals om hur de känner, ger värdefull information om elevernas känsla av trygghet och trivsel på skolan.

Skolenkät

Varje år deltar Lidmanska gymnasiet i Västerås stads skolenkät då varje elev får besvara frågor om bland annat skolan och trivsel. Lidmanska har anpassat enkäten till vår elevgrupp med bildstöd.  • Du är här:
  • Lidmanska /
  • Studera här /
  • Elevaktiviteter