Länk till Vklass
Program 1

Språkintroduktion

Vill du förbättra dina språkkunskaper och förbereda dig för att läsa ett nationellt program?

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16–20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska språket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen eller gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Språk- och kunskapsutveckling

Att läsa språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet gör dig väl förberedd för kommande studier.

På Språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet läser du grundskoleämnen med målet att bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Utifrån dina tidigare uppnådda mål görs en studieplanering så att du får läsa de ämnen du behöver. Allra mest tid lägger du på ämnet svenska som andraspråk. För att klara målet bör du ha god skolbakgrund från ditt hemland och vara beredd på att studietakten är hög.

Vi erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen

Svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Historia

Religion

Geografi

Biologi

Fysik

Kemi

Bild

Idrott- och hälsa

Många av våra elever läser även modersmål

Dina möjligheter efter utbildningen

Efter utbildningen på Språkintroduktion kan du, beroende på uppnådda mål och din ålder, fortsätta studera på ett nationellt program, annat introduktionsprogram eller inom vuxenutbildningen.