Länk till mer information om IST Home

Våra program

 

Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Är du intresserad av barn och ungdomars utveckling? Vill du arbeta med människor som behöver stöd? Vill du vara med och skapa mening för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?

Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Programmet handlar om människor och ledarskap och du får studera pedagogik, psykologi och sociologi. Du lär dig förstå hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika typer av grupper.

Om du vill kan du söka arbete direkt efter gymnasiet eftersom du får en yrkesexamen. Du får också kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. På programmet får du både studera och praktisera. Under utbildningen är du på APL, arbetsplatsförlagt lärande under 19 veckor och lär dig mer om yrket. Där får du praktisk erfarenhet och chans att skapa egna kontakter med arbetslivet.

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Branschrekommenderad utbildning

Vår utbildning är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.

Barn- och fritidsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk och kultur.

Det här är programmet för dig som är intresserad av språk och kultur. Här får du en bred behörighet till högskola och universitet. Det ger bra grunder för att arbeta internationellt eller med konst och kultur.

Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

På det här programmet har du ett internationellt fokus i dina kurser. Du får lära känna
nya kulturer och du får möjlighet att delta i ett utbyte med ett annat land. Humanistiska programmet är det enda program erbjuder två eller fler språk utöver engelska inom själva programmet. Förutom spetskunskaper i språk och kultur kan du också få samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet om du gör rätt val av kurser.

Du som har siktet inställt på världen – välj det humanistiska programmet!

Humanistiska programmet
- inriktning kultur

Humanistiska programmet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Naturvetenskapsprogrammet

Här får du bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Stora möjligheter för framtiden

Hos oss på Rudbeckianska gymnasiet lär du dig att förstå den naturvetenskapliga världsbilden och att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.

Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för vidare studier tack vare våra engagerade och legitimerade lärare. Flera gånger i veckan har du lektioner i våra välutrustade labb­salar. Utbildningen består bland annat av lärarledda föreläsningar, fältstudier, laborationer och ämnesövergripande projekt. På skolan har vi dessutom tillgång till vårt eget biologiska museum!

En utbildning – flera vägar

På naturvetenskapsprogrammet har du flera olika val vilket gör att du till stora delar kan sätta ihop utbildningen så den passar just dig. Kanske vill du läsa våra spetskurser i matematikspecialisering eller fysik 3, kanske är du intresserad av biologi eller så tilltalas du av att kunna läsa både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Här finns flera vägar att välja.

Naturvetenskapsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

En inriktning - tre profiler

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.

Ett brett högskoleförberedande program

Det här programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer. Vi erbjuder inriktningen samhällsvetenskap med tre olika profiler. Oavsett vilken profil du väljer blir du väl förberedd för högskole- och universitetsstudier.

En inriktning - tre profiler

Här kan du läsa inriktningen samhällsvetenskap som har tre olika profiler du kan välja på. Beroende på vilken profil du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt och samhällspåverkan. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.

Samhällsvetenskapsprogrammet går att läsa i AST-klass inom Wegas för dig som har en diagnos inom autismspektrat. Läs mer om det här: Wegas AST-klass

Samhällsvetenskapsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Information om Teknikprogrammet på Rudbeckianska gymnasiet

Teknikprogrammet

Skapa framtidens teknik

Det här programmet passar dig som är tekniskt intresserad, gillar matematik och natur­vetenskap samt är nyfiken på hur tekniken kan göra livet både smartare, enklare och roligare. Här får du arbeta med avancerade, professionella datorprogram som verktyg.

Här får du arbeta med avancerade, professionella datorprogram som verktyg.

Hos oss får du arbeta i projekt inom exempelvis stadsplanering och robotik. Du som vill kan få starta ett UF-företag. Genom Teknikcollege samarbetar vi med Mälardalens universitet och företag i regionen. Programmet ger dig bred behörighet till vidare studier. I framtiden kan du arbeta som exempelvis programmerare, arkitekt, tekniker, ingenjör och forskare.

Certifierade av Teknikcollege

Teknikprogrammet är certfierat av Teknikcollege. För att få kallas Teknikcollege måste ett etablerat samarbete mellan regionala, lokala företag och skola finnas. Tillsammans måste de uppfylla och leva upp till 10 kriterier som Industrirådet har ställt upp. Det innebär för programmet en kvalitetsstämpel.
Läs mer på www. teknikcollege.se


Teknikprogrammet går att läsa i AST-klass inom Wegas för dig som har en diagnos inom autismspektrat. Läs mer om det här: Wegas AST-klass

Teknikprogrammet
- fördjupad information

Teknikprogrammet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Språkintroduktion

Vill du förbättra dina språkkunskaper och förbereda dig för att läsa ett nationellt program?

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16–20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska språket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen eller gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Språk- och kunskapsutveckling

Att läsa språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet gör dig väl förberedd för kommande studier.

Språkintroduktion

Flicka studerar

Yrkesintroduktion Barn- och fritid

Barnskötare/Elevassistent Bas

På yrkesintroduktion mot Barn och fritidsprogrammet läser du en kombination av kurser som ger dig goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet. Delar av kurserna genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är ute på en hel del praktik.

Yrkesförberedande för att arbeta som barnskötare eller elevassistent

Utbildningen består i huvudsak av det nationella yrkespaketet Barnskötare/Elevassistent Bas och omfattar 900 poäng (fördelade på tre terminer). Syftet med utbildningen är att du ska kunna börja arbeta efter programmet.

Branschrekommenderad utbildning

De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det betyder att arbetsgivare inom området efterfrågar personal med den kompetens du får om du läser yrkespaketet.

Foto på program A

Wegas AST-klass

För dig som har en diagnos inom autismspektrat

Lärmiljön och undervisningen i AST-klass är anpassad och utformad för dig som har en diagnos inom autismspektrat. Här kan du läsa våra högskoleförberedande program i en liten undervisningsgrupp. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och kompetens inom AST-området.

Vad innebär AST-klass?

Om du går i en AST-klass läser du enligt studieplanen som gäller för det program du har valt. Det betyder att du läser samma kurser som eleverna i andra klasser gör, men det kan finnas skillnader gällande i vilken ordning du läser kurserna. Skillnaden mellan AST-klasser och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsgrupp och håller till i Wegas lokaler på Rudbeckianska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster. Lärarna som jobbar på Wegas är behöriga och har stor erfarenhet och kompetens inom AST-området. Det finns också goda möjligheter att göra de anpassningar som just du behöver.

De här programmen och inriktningarna kan du läsa i AST-klass

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
Du läser alla kurser förutom moderna språk på Wegas. Moderna språk läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Teknikprogrammet
- inriktning teknikvetenskap kan läsas till 100% i AST-klass.
- inriktningarna informations- och medieteknik, produktionsteknik och samhällsbyggande och miljö kan läsas till 80% i AST-klass, du läser då fem av kurserna tillsammans med övriga elever som läser Teknikprogrammet.

När du gör din ansökan i Dexter räcker det med att du söker till Teknikprogrammet- teknikvetenskap, AST-klass. Val av inriktningen görs först till årskurs 2.