Länk till Vklass

Våra program

På Rudbeckianska kan du läsa Barn- och fritid, Humanistiska, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap. Till läsåret 21/22 kan du också läsa Teknikprogrammet.
Våra introduktionsprogram är yrkesintroduktion för Barn- och fritid, Språkintroduktion samt Individuellt alternativ Wegas.

Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Vill du vara en del av barn och ungdomars utveckling? Vill du arbeta med människor i behov av stöd? Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Ett yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen. Självklart kan du inom programmets ram också få en grundläggande behörighet till högskolestudier.

Branschrekommenderad utbildning

En av våra två inriktningar, den sociala inriktningen, ingår i Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.

Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk.

Programmet ger en spetskompetens inom språk och passar dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Du läser två moderna språk redan från årskurs 1. Här får du en bred högskolebehörighet, spetskunskaper i språk och chans till internationellt utbyte.

Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av språk och kultur, vill läsa fler språk än engelska och vill kunna arbeta internationellt i framtiden. Här får du internationella kontakter och lär känna andra kulturer, bland annat genom att delta i ett utbyte med ett annat land.

Humanistiska programmet är högskoleförberedande och ger dig en bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda programmet som ger dig möjlighet att läsa två eller flera språk utöver engelska – något som ger dig en stor konkurrensfördel inför framtiden.

Program 1

Naturvetenskapsprogrammet

Här får du bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier

På Naturvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du den bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier. Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Stora möjligheter för framtiden

På Naturvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du den bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier. Här lär du dig att förstå den naturvetenskapliga världsbilden och använda naturvetenskapliga arbetssätt. Vi har moderna, välutrustade labblokaler och genomför många fältstudier i närområdet. Här möter du välutbildade, engagerade lärare som varierar undervisningen mellan teori, laboratorier och fältstudier. Vi arbetar ämnesövergripande inom ett flertal områden för att du ska få så goda kunskaper som möjligt och bli väl förberedd för vidare studier.

Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du få en bra samhällsvetenskaplig grund?

På Samhällsvetenskapliga programmet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Du får en god teoretisk grund som förbereder dig väl inför kommande högskolestudier. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.

Ett brett högskoleförberedande program

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer och vill ha en bred grund inför kommande studier.

Beroende på vilken inriktning du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt, mänskliga rättigheter, entreprenörskap och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.

Information om Teknikprogrammet på Rudbeckianska gymnasiet

Teknikprogrammet

Skapa framtidens teknik

Det här är möjligheternas program som passar dig som är tekniskt orienterad, gillar matematik och naturvetenskap och är nyfiken på hur tekniken kan göra livet både smartare, enklare och roligare.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande

Här får du arbeta med avancerade, professionella datorprogram som verktyg. Vi arbetar mycket i projektform inom vitt skilda områden som exempelvis stadsplanering och robotik. Teknikprogrammet har ett nära samarbete med naturvetenskapsprogrammet. Du får en bred behörighet till högskola och universitet på programmet. Du som vill kan även starta ett UF-företag.

Certifierade av Teknikcollege

Teknikprogrammet är certfierat av Teknikcollege. För att få kallas Teknikcollege måste ett etablerat samarbete mellan regionala, lokala företag och skola finnas. Tillsammans måste de uppfylla och leva upp till 10 kriterier som Industrirådet har ställt upp. Det innebär för programmet en kvalitetsstämpel. Läs mer på www. teknikcollege.se

Program 1

Språkintroduktion

Vill du förbättra dina språkkunskaper och förbereda dig för att läsa ett nationellt program?

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16–20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska språket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen eller gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Språk- och kunskapsutveckling

Att läsa språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet gör dig väl förberedd för kommande studier.

Flicka studerar

Yrkesintroduktion Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent Bas

På yrkesintroduktion mot Barn och fritidsprogrammet läser du en kombination av kurser som ger dig goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet. Delar av kurserna genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är ute på en hel del praktik.

Yrkesförberedande för att arbeta som barnskötare eller elevassistent

Utbildningen består i huvudsak av det nationella yrkespaketet Barnskötare/Elevassistent Bas och omfattar 900 poäng (fördelade på tre terminer). Syftet med utbildningen är att du ska kunna börja arbeta efter programmet.

Branschrekommenderad utbildning

De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det betyder att arbetsgivare inom området efterfrågar personal med den kompetens du får om du läser yrkespaketet.

Foto på program A

Wegas

Stöd för dig som har en diagnos inom autismspektrat (AST)

Oavsett vilket gymnasieprogram du går kan du läsa en mer eller mindre omfattande del av dina kurser på Wegas. Undervisningen bedrivs i mindre grupper i Wegas egna lokaler i skolan. Lärarna som undervisar på Wegas har gedigen erfarenhet av att undervisa och lägga upp planer för elever med AST-diagnoser.