Länk till Vklass

Våra program

 

Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Vill du vara en del av barn och ungdomars lärande och utveckling? Vill du arbeta med människor i behov av stöd? Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?

Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom pedagogik, psykologi och sociologi. Du får förståelse för hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar med varandra och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika grupper av människor.

Branschrekommenderad utbildning

Vår utbildning är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.

Barn- och fritidsprogrammet
- fördjupad information

Barn- och fritidsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk och kultur.

Programmet ger en spetskompetens inom språk och kultur. Passar dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Här får du en bred högskolebehörighet, spetskunskaper i språk och chans till internationellt utbyte.

Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av språk och kultur, vill läsa fler språk än engelska och vill kunna arbeta internationellt i framtiden. Här får du internationella kontakter och lär känna andra kulturer, bland annat genom att delta i ett utbyte med ett annat land.

Humanistiska programmet är högskoleförberedande och ger dig en bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda programmet som ger dig möjlighet att läsa två eller flera språk utöver engelska – något som ger dig en stor konkurrensfördel inför framtiden.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Humanistiska programmet
- fördjupad information

Humanistiska programmet
- inriktning kultur

Humanistiska programmet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Naturvetenskapsprogrammet

Här får du bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Stora möjligheter för framtiden

Hos oss på Rudbeckianska lär du dig att förstå den naturvetenskapliga världsbilden och du lär dig att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.
Rudbeckianska gymnasiet erbjuder inriktningarna naturvetenskap respektive naturvetenskap och samhälle.
Det finns en internationell profil som kan väljas oavsett vilken inriktning man går.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska.
Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Naturvetenskapsprogrammet
- fördjupad information

Naturvetenskapsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhällsvetenskap

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.

Ett brett högskoleförberedande program

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer och vill ha en bred grund inför kommande studier. Du blir väl förberedd för högskolestudier med inriktning mot till exempel jurist, polis, lärare, socionom, sjuksköterska, statsvetare, ekonom och mycket annat.


En inriktning - fyra profiler

Här kan du läsa inriktningen samhällsvetenskap som har fyra olika profiler du kan välja på. Beroende på vilken profil du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt, samhällspåverkan och entreprenörskap. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Samhällsvetenskapsprogrammet
- fördjupad information

Samhällsvetenskapsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Information om Teknikprogrammet på Rudbeckianska gymnasiet

Teknikprogrammet

Skapa framtidens teknik

Det här är möjligheternas program som passar dig som är tekniskt orienterad, gillar matematik och naturvetenskap och är nyfiken på hur tekniken kan göra livet både smartare, enklare och roligare.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande

Här får du arbeta med avancerade, professionella datorprogram som verktyg. Vi arbetar mycket i projektform inom vitt skilda områden som exempelvis stadsplanering och robotik. Du deltar i Snilleblixten, ett projekt för dig med goda idéer. Du får en bred behörighet till högskola och universitet på programmet. Du som vill kan även starta ett UF-företag. Teknikprogrammet har ett nära samarbete med naturvetenskapsprogrammet.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Certifierade av Teknikcollege

Teknikprogrammet är certfierat av Teknikcollege. För att få kallas Teknikcollege måste ett etablerat samarbete mellan regionala, lokala företag och skola finnas. Tillsammans måste de uppfylla och leva upp till 10 kriterier som Industrirådet har ställt upp. Det innebär för programmet en kvalitetsstämpel.
Läs mer på www. teknikcollege.se

Teknikprogrammet
- fördjupad information

Teknikprogrammet
- elever berättar om sitt program

Program 1

Språkintroduktion

Vill du förbättra dina språkkunskaper och förbereda dig för att läsa ett nationellt program?

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16–20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska språket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen eller gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Språk- och kunskapsutveckling

Att läsa språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet gör dig väl förberedd för kommande studier.

Flicka studerar

Yrkesintroduktion Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent Bas

På yrkesintroduktion mot Barn och fritidsprogrammet läser du en kombination av kurser som ger dig goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet. Delar av kurserna genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är ute på en hel del praktik.

Yrkesförberedande för att arbeta som barnskötare eller elevassistent

Utbildningen består i huvudsak av det nationella yrkespaketet Barnskötare/Elevassistent Bas och omfattar 900 poäng (fördelade på tre terminer). Syftet med utbildningen är att du ska kunna börja arbeta efter programmet.

Branschrekommenderad utbildning

De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det betyder att arbetsgivare inom området efterfrågar personal med den kompetens du får om du läser yrkespaketet.

Foto på program A

Wegas AST-klass

Nytt från hösten -21: AST-klass för dig som har en diagnos inom autismspektrat.

Lärmiljön och undervisningen i AST-klass är anpassad och utformad för dig som har en diagnos inom AST-spektrat. Här kan du läsa våra högskoleförberedande program i en liten undervisningsgrupp. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och kompetens inom AST-området.

Vad innebär AST-klass? Om du går i en AST-klass läser du enligt studieplanen som gäller för det program du har valt. Det betyder att du läser samma kurser som eleverna i andra klasser gör, men det kan finnas skillnader gällande i vilken ordning du läser kurserna och i vilket tempo. Skillnaden mellan AST-klasser och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsgrupp och håller till i Wegas lokaler på Rudbeckianska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster. Lärarna som jobbar på Wegas är behöriga och har stor erfarenhet och kompetens inom AST-området. Det finns också goda möjligheter att göra de anpassningar som just du behöver.


De här programmen och inriktningarna kan du läsa i AST-klass

  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
  • Teknikprogrammet
    - inriktning teknikvetenskap kan läsas till 100% i AST-klass.
    - inriktningarna informations- & medieteknik, produktionsteknik och samhällsbyggande och miljö kan läsas till 80% i AST-klass. Det innebär att du läser 5 av kurserna tillsammans med övriga elever som läser Teknikprogrammet på Rudbeck.

När du gör din ansökan i Dexter räcker det med att du söker till Teknikprogrammet- teknikvetenskap, AST-klass. Val av inriktningen görs först till årskurs 2.

Wegas - för dig med AST-diagnos