Länk till Vklass

Våra program

På Rudbeckianska kan du läsa Barn- och fritid, Humanistiska, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap. Till läsåret 21/22 kan du också läsa Teknikprogrammet.
Våra introduktionsprogram är yrkesintroduktion för Barn- och fritid, Språkintroduktion samt Individuellt alternativ Wegas.

Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Vill du vara en del av barn och ungdomars lärande och utveckling? Vill du arbeta med människor i behov av stöd? Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?

Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen. Självklart kan du inom programmets ram också få en grundläggande behörighet till högskolestudier. En av programmets fördelar är att du
under sammanlagt 19 veckor, fördelat på 3 år, får lära dig genom att vara ute på arbetsplatser, Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger en bra koppling mellan teori och praktik och du ges möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Branschrekommenderad utbildning

Vår utbildning ingår i Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.

 

Programblad Barn- och fritidsprogrammet Pdf, 693.9 kB.

Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom pedagogik, psykologi och sociologi. Du får förståelse för hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar med varandra och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika grupper av människor.Från och med läsåret 2021/2022 slås våra två tidigare inriktningar ihop till en. Den nya inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du får lära dig att möta och stödja barn och ungdomar i deras utveckling samt hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig. Du får kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter och blir också förberedd för att arbeta med människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.

 


Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a2

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / SVA 1

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 700p

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 / SVA 2

100
Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktning, 300p

Poäng

Pedagogisk arbete

200

Socialt arbete 1

100
Programfördjupningar, 600p

Poäng

Alla elever läser:


Specialpedagogik 1

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100Eleven väljer en av följande:


Matematik 2a

100

eller


Mental träning

100Eleven väljer ett av följande paket:


Barns lärande och växande

100

Skapande verksamhet

100

eller


Socialt arbete 2

100

Sociologi

100

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

På Barn- och fritidsprogrammet vid Rudbeckianska gymnasiet kommer du att ha 19 veckor APL under din studietid. Under de veckor du har APL så är du ute på din arbetsplats på heltid.

Gymnasiearbetet kopplas till de APL-platser som du har under din studietid.


Goda möjligheter till arbete

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.

Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk.

Programmet ger en spetskompetens inom språk och passar dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Du läser två moderna språk redan från årskurs 1. Här får du en bred högskolebehörighet, spetskunskaper i språk och chans till internationellt utbyte.

Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av språk och kultur, vill läsa fler språk än engelska och vill kunna arbeta internationellt i framtiden. Här får du internationella kontakter och lär känna andra kulturer, bland annat genom att delta i ett utbyte med ett annat land.

Humanistiska programmet är högskoleförberedande och ger dig en bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda programmet som ger dig möjlighet att läsa två eller flera språk utöver engelska – något som ger dig en stor konkurrensfördel inför framtiden.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

Programblad Humanistiska programmet Pdf, 673.9 kB.

Examensmålen för humanistiska programmet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen lägger tonvikten på humaniora. Du kommer att studera människan i samtiden och historien med fokus på människans skapande och tänkande. Centrala kunskapsområden är språk, litteratur, filosofi, historia och kulturhistoria. Utbildningen ska utveckla din språkliga säkerhet, din kreativitet i tal och skrift och du kommer att ges möjligheter att utveckla din förmåga att argumentera i tal och skrift.

Du kommer att utveckla din samarbetsförmåga och uppmuntras att se möjligheter och ta egna initiativ. Utbildningen ska också ge dig möjligheter att omsätta dina kunskaper i humaniora i handling genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment.

Väljer du att läsa Matematik 2 och Naturkunskap 2, får du förutom din spetskompetens i språk, samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet. Väljer du sedan att även läsa Matematik 3, blir du även behörig att läsa alla ekonomiska utbildningar på högskolenivå. Humanistiska programmet är därför ett klokt val som ger dig möjlighet att läsa vidare inom många olika områden.

Mål för gymnasiearbetet

I ditt gymnasiearbete ska du visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det humanistiska området. Du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk. Avslutningsvis ska du presentera och diskutera ditt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Inriktningen språk ger dig breda och fördjupade kunskaper i språk. Du får också lära känna nya kulturer och du lär dig hur språk och samhälle samverkar. Du blir bildad. Språkinriktningen passar dig som är nyfiken, språkintresserad och kommunikativ. Du breddar dina vyer och lär känna andra kulturer. Du har siktet inställt på världen. Anta utmaningen och välj det humanistiska programmet! 

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b - Kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 /SVA1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100


Programgemensamma ämnen, 350p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk 1

100


Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktning Språk, 400p

Poäng

Latin - Språk och kultur 1

100

Språk

300

 

 


Programfördjupningar, 300p

Poäng

Alla elever läser:


Engelska 7

100

Internationella relationer

100

Eleven väljer en av följande:


Matematik 2b

100

eller


Retorik

100

 

 

Möjliga yrken för dig som läser humanistiska

Programmet ger dig möjlighet att i framtiden arbeta som till exempel:

 • informatör/kommunikatör på ett internationellt företag, myndighet eller organisation
 • journalist, författare, redaktör
 • (internationell) ekonom, jurist, diplomat
 • språklärare i grund- eller gymnasieskola, översättare, tolk – kanske i Bryssel!
 • medarbetare inom turistnäringen


Program 1

Naturvetenskapsprogrammet

Här får du bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier

På Naturvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du den bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier. Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Stora möjligheter för framtiden

På Naturvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du den bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier. Här lär du dig att förstå den naturvetenskapliga världsbilden och använda naturvetenskapliga arbetssätt. Vi har moderna, välutrustade labblokaler och genomför många fältstudier i närområdet. Här möter du välutbildade, engagerade lärare som varierar undervisningen mellan teori, laboratorier och fältstudier. Vi arbetar ämnesövergripande inom ett flertal områden för att du ska få så goda kunskaper som möjligt och bli väl förberedd för vidare studier.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

Programblad Naturvetenskapsprogrammet Pdf, 693.3 kB.

Hos oss på Rudbeckianska gymnasiet lär du dig att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt och att förstå den naturvetenskapliga världsbilden. Vi använder ett varierat arbetssätt på våra inriktningar och du får all din undervisning av kunniga och behöriga lärare.

På naturvetenskapsprogrammet erbjuder vi inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle. Dessutom finns en internationell profil på programmet. På naturvetenskapliga programmet får du en bred behörighet för framtida studier vid högskola och universitet.


På den naturvetenskapliga inriktningen får du en bred behörighet för nästan alla högskoleutbildningar. Här ingår fördjupade kunskaper i matematik, biologi, fysik och kemi. Du får lära dig om de viktiga områdena energi och miljö. Du får också kunskap och förståelse för naturvetenskapliga processers betydelse för industri, medicin och hållbar livsmiljö.


Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Om du är intresserad kan du med hjälp av alla valbara kurser få en utbildning som är en kombination av båda naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.


På den internationella profilen får du fördjupad kunskap om andra kulturer och ytterligare möjligheter att använda engelska som arbetsspråk.
Den internationella profilen har en progression som avslutas med att du i årskurs 3 deltar i ett elevutbyte med Kina alternativt Israel/Palestina.
Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / SVA 2

100

Svenska 3 / SVA 3

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 450p

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100
Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktning Naturvetenskap, 400p

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100
Inriktning Naturvetenskap och Samhälle, 400p

Poäng

Samhällskunskap 2

100

Geografi 1

100

Biologi 2

100

Miljö- och energikunskap

100
Programfördjupningar, 200p

Poäng

Naturvetenskaplig spec.

100

Programmering 1

100

Engelska 7

100

Matematik 5

100

Bioteknik

100

Retorik

100

Entreprenörskap

100

(Man väljer2 av dessa kurser)

Programfördjupning Internationell profil

Poäng

Internationella relationer

100

Engelska 7

100

Du får många valmöjligheter för framtiden

Utbildningen passar dig som vill studera vidare efter gymnasiet. När du läser Naturvetenskapsprogrammet får du en mycket bred högskolebehörighet. Du blir förberedd att plugga vidare inom framförallt naturvetenskap, teknik och matematik, men du kan välja att studera vidare inom många områden. Exempel på högskolestudier du blir behörig till är läkare, ingenjör, psykolog, ekonom, arkitekt och lärare.

Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du få en bra samhällsvetenskaplig grund?

På Samhällsvetenskapliga programmet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Du får en god teoretisk grund som förbereder dig väl inför kommande högskolestudier. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.

Ett brett högskoleförberedande program

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer och vill ha en bred grund inför kommande studier.

Beroende på vilken inriktning du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt, mänskliga rättigheter, entreprenörskap och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet Pdf, 664.4 kB.


Examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen handlar om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, om samspelet mellan individ och samhälle och om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Frågor om kommunikation, demokrati, etik, miljö och människan som individ är viktiga. Med hjälp av historien förstår vi förhållanden i dagens samhälle och blickar framåt.

Centralt är media, kommunikation och kritisk granskning av åsikter och värderingar. Du kommer att utvecklas i att skriva, läsa, förstå och tolka olika typer av texter och du får träna dig i att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Viktigt är att du får utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet och att du kan ta initiativ, ser möjligheter och att du tränar dig i att arbeta utifrån tvärvetenskapliga förhållningssätt.


På den beteendevetenskapliga inriktningen får du fördjupad kunskap om hur människor fungerar som individer och som deltagare i grupp. Ämnen som ger dig kunskap om detta är bland annat psykologi, sociologi och organisation och ledarskap.

Vi tycker också att det är viktigt att du utvecklas som person. Vi arbetar därför med olika metoder och verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap, du får bland annat träning genom grupparbete och muntliga redovisningar.


Om du vill lära dig mer om hur vi människor påverkas av våra livsstilar, både fysiskt och psykiskt, är Beteende - Hälsa något för dig. Hos oss får du läsa alla de vanliga kurserna på beteendeinriktningen och lära dig mer om hur vi människor fungerar som individer och samhällsvarelser. Unikt för vår profil är att du även får läsa de avslutande kurserna i psykologi och religion samt fördjupa dig i moderna teorier om positiv psykologi och lycka. Kopplat till de kurser du läser får du dessutom flera möjligheter till upplevelser i andra miljöer och sammanhang, utanför klassrummet.

 

Denna inriktning passar dig som vill utveckla din kreativitet och samtidigt få en bred förståelse för samhällsfrågor. Du lär dig se samband mellan människors behov och hur det hänger ihop med hur olika marknader fungerar och vårt globala ansvar. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande i undervisningen.

I år 2 läser du kursen entreprenörskap och lär dig bland annat hur man får idéer, utvärderar dessa och driver igenom dem. Du driver även ett UF-företag under det andra året. Genom UF-året får du kunskaper i hur man startar upp, driver och avslutar ett företag.

År 3 genomsyras av ett gymnasiearbete med koppling till profilen, där det i samband med det också ges möjlighet till att delta i ett utbyte med en skola i Slovenien.
Profilen för dig som vill bredda dina kunskaper om lag och rätt – både i nutid och dåtid, i Sverige och övriga världen. I år 3 har du möjlighet att, inom ramen för kursen Rätten och samhället, genomföra en studieresa till Bryssel där vi bland annat besöker olika EU-institutioner. Gymnasiearbete genomförs i samarbete mellan samhällskunskap, svenska och filosofi under år 3. Ämnesvalet ska vara något samhällsproblem och kopplas till juridiska frågor.


Är du intresserad av världen? Vill du fördjupa dig i de globala frågorna? Då kan du välja internationell profil. Via regelbundna internationella samarbeten och möten med elever från andra länder får du möjlighet att utveckla dig och din förståelse för komplexa samhällsfrågor. Du studerar bland annat internationella relationer, klimat- och hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. Utöver detta får du även fördjupade kunskaper i engelska som ibland används som arbetsspråk i utbildningen. I år 3 genomför du en fältstudie i Etiopien eller Österrike.Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / SVA 2

100

Svenska 3 / SVA 3

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 300p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50
Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktningar 450p - Två olika möjligheter

Poäng

1. Beteendevetenskap


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

1002. Samhällsvetenskap


Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2, 3

200
Programfördjupningar för respektive profil 300p, 5 olika möjligheter

Poäng

1. Beteendevetenskap - Beteende


Humanisisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Programfördjupning

200

 

 

2. Beteendevetenskap - Hälsa


Religion 2

50

Psykologi 2b

50

Programfördjupning

200

 

 

3. Samhällsvetenskap - Lag rätt och samhälle


Rätten och samhället

100

Programfördjupning

200


 

4. Samhällsvetenskap - Entreprenörskap


Entreprenörskap

100

Programfördjupning

200


 

5. Samhällsvetenskap - Internationell


Geografi 2

100

Internationella relationer

100

Engelska 7

100

 

 

Exempel på yrken som du kan studera vidare till

Efter Samhällsvetenskapsprogrammet är tänkbara framtida yrken: Lärare, socionom, folkhälsovetare, beteendevetare, åklagare, polis och mycket annat.

Information om Teknikprogrammet på Rudbeckianska gymnasiet

Teknikprogrammet

Skapa framtidens teknik

Det här är möjligheternas program som passar dig som är tekniskt orienterad, gillar matematik och naturvetenskap och är nyfiken på hur tekniken kan göra livet både smartare, enklare och roligare.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande

Här får du arbeta med avancerade, professionella datorprogram som verktyg. Vi arbetar mycket i projektform inom vitt skilda områden som exempelvis stadsplanering och robotik. Teknikprogrammet har ett nära samarbete med naturvetenskapsprogrammet. Du får en bred behörighet till högskola och universitet på programmet. Du som vill kan även starta ett UF-företag.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

Programblad Teknikprogrammet Pdf, 658.8 kB.


Certifierade av Teknikcollege

Teknikprogrammet är certfierat av Teknikcollege. För att få kallas Teknikcollege måste ett etablerat samarbete mellan regionala, lokala företag och skola finnas. Tillsammans måste de uppfylla och leva upp till 10 kriterier som Industrirådet har ställt upp. Det innebär för programmet en kvalitetsstämpel. Läs mer på www. teknikcollege.se

Program som ger goda möjligheter till jobb och vidare studier

Det finns många spännande jobb för dig som väljer programmet, till exempel app-utvecklare, arkitekt, tekniker, ingenjör, projektledare, forskare, ekonom och konstruktör. Vi är en del av Teknikcollege och samarbetar både med Mälardalens högskola och med företag i regionen, vilket ger dig goda möjligheter inför vidare studier och jobb. Programmet är högskoleförberedande.

Var med och bidra till en hållbar samhällsutveckling

Fokus på inriktningen Samhällsbyggande och miljö ligger på hållbar utveckling. Det har du med dig när du skapar ritningar, designar och utvecklar framtidens samhällsbyggande och boende. På programmet får du använda moderna ritprogram som ArchiCad. Du får också arbeta praktiskt med att bygga modeller.

Inriktning Informations- och medieteknik

Här får du grundläggande kunskaper om hur datorer fungerar och kommunicerar med varandra. Du programmerar och bygger webbplatser, arbetar med datanätverk, servrar, routrar och switchar. Du får också möjligheten att skapa appar för mobila enheter, bygga avancerade nätverk och arbeta med databaser. Förutom ett välutrustat nätverkslabb har vi även ett nära samarbete med datautbildningar på högskolan. Inriktningen ger bred behörighet till högskole- och universitetsutbildningar i hela landet.


Framtidens produktion med robotar och datoriserad teknik

På den här inriktningen får du lära dig mer om robotsystem och datoriserad produktionsteknik. Du programmerar robotar och lär dig styra och programmera olika typer av produktionsanläggningar. Till din hjälp har du digitala verktyg som simuleringsprogram och VR-applikationer.

För dig som vill få en av de bredaste högskolebehörigheterna

Teknikvetenskapsinriktningen passar bra för dig som vill läsa både teknik- och naturvetenskapliga ämnen. På inriktningen Teknikvetenskap får du fördjupa dina kunskaper inom teknik, matematik, fysik, kemi och biologi. Här får du kunskap om och har möjlighet att träna dina färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder. Du får en bred behörighet till universitet och högskola.


Gymnasiegemensamma ämnen, 1 100p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap 1b

50

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / SVA 2

100

Svenska 3 / SVA 3

100
Programgemensamma ämnen, 400p

Poäng

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150
Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete Teknikprogrammet

100

Inriktning Samhällsbyggnad och miljö (Arkitektur), 700p

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Arkitektur - hus

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Byggnadsverk

100

Programfördjupningskurser


Arkitektur - hus

100

Cad 1

50

Bild och form 1a1

50

Valbara kurser


Fysik 2 eller Teknikspecialisering 1

100

Matematik 4 eller Teknikspecialisering 2

100
Inriktning Informations- och medieteknik, 700p

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Dator- och nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

Programfördjupningskurser


Webbserverprogrammering 1

100

Tillämpad programmering

100

Valbara kurser


Fysik 2 eller Teknikspecialisering 1

100

Matematik 4 eller Teknikspecialisering 2

100
Inriktning Produktionsteknik, 700p

Poäng

Inriktingsgemensamma kurser


Mekatronik 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Programfördjupningskurser


Programmering 1

100

Tillämpad programmering

100

Valbara kurser


Fysik 2 eller Teknikspecialisering 1

100

Matematik 4 eller Teknikspecialisering 2

100
Inriktning Teknikvetenskap, 700p

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Fysik 2

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100

Programfördjupningskurser


Programmering 1

100

Biologi 2

100

Matematikspecialisering

100

Kemi 2

100Matematik 5 finns att läsa som utökad kurs för alla inom Teknikprogrammet

100

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Teknikprogrammet har inte ett fastställt antal APL-veckor, då det inte är obligatoriskt för programmet. Vi på Rudbeckianska tycker att det är viktigt att etablera bra kontakter i teknikområdet och samarbetar därför med företag som ABB, Westinghouse, Bombardier mfl.

 

En bred behörighet och ingång till flera yrken.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och du kan plugga vidare direkt efter studenten. Din behörighet blir bred och utbildningen passar dig som vill arbeta inom teknikområdet.

Exempel på yrken som har teknisk grund:

 • Ingenjör
 • Tekniker
 • Programmerare
 • Arkitekt
 • Webbutvecklare

Och många fler...

 

Program 1

Språkintroduktion

Vill du förbättra dina språkkunskaper och förbereda dig för att läsa ett nationellt program?

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16–20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska språket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen eller gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Språk- och kunskapsutveckling

Att läsa språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet gör dig väl förberedd för kommande studier.

På Språkintroduktion på Rudbeckianska gymnasiet läser du grundskoleämnen med målet att bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Utifrån dina tidigare uppnådda mål görs en studieplanering så att du får läsa de ämnen du behöver. Allra mest tid lägger du på ämnet svenska som andraspråk. För att klara målet bör du ha god skolbakgrund från ditt hemland och vara beredd på att studietakten är hög.

Vi erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen

Svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Historia

Religion

Geografi

Biologi

Fysik

Kemi

Bild

Idrott- och hälsa

Många av våra elever läser även modersmål

Dina möjligheter efter utbildningen

Efter utbildningen på Språkintroduktion kan du, beroende på uppnådda mål och din ålder, fortsätta studera på ett nationellt program, annat introduktionsprogram eller inom vuxenutbildningen.


Flicka studerar

Yrkesintroduktion Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent Bas

På yrkesintroduktion mot Barn och fritidsprogrammet läser du en kombination av kurser som ger dig goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet. Delar av kurserna genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är ute på en hel del praktik.

Yrkesförberedande för att arbeta som barnskötare eller elevassistent

Utbildningen består i huvudsak av det nationella yrkespaketet Barnskötare/Elevassistent Bas och omfattar 900 poäng (fördelade på tre terminer). Syftet med utbildningen är att du ska kunna börja arbeta efter programmet.

Branschrekommenderad utbildning

De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det betyder att arbetsgivare inom området efterfrågar personal med den kompetens du får om du läser yrkespaketet.

Förutom de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet finns möjlighet att fortsätta läsa svenska/svenska som andraspråk, matematik och/eller engelska på grundskolenivå.Barnskötare – Elevassistent Bas Yrkespaket

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Summa

900

Grundupplägget är att eleverna efter en introduktionsperiod är ute på en arbetsplats tre dagar i veckan och går i skolan två dagar i veckan. Individuella variationer kan förekomma.


Din framtid efter utbidningen

När du är färdig med kurserna inom yrkespaketet har du goda möjligheter att få jobb men du kan också välja att fortsätta studera på ett nationellt program, om du blivit behörig, eller i andra utbildningsformer.


Foto på program A

Wegas

Nytt från hösten -21: AST-klass för dig som har en diagnos inom autismspektrat.

Lärmiljön och undervisningen i AST-klass är anpassad och utformad för dig som har en diagnos inom AST-spektrat. Här kan du läsa våra högskoleförberedande program i en liten undervisningsgrupp. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och kompetens inom AST-området.

Vad innebär AST-klass? Om du går i en AST-klass läser du enligt studieplanen som gäller för det program du har valt. Det betyder att du läser samma kurser som eleverna i andra klasser gör, men det kan finnas skillnader gällande i vilken ordning du läser kurserna och i vilket tempo. Skillnaden mellan AST-klasser och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsgrupp och håller till i Wegas lokaler på Rudbeckianska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster. Lärarna som jobbar på Wegas är behöriga och har stor erfarenhet och kompetens inom AST-området. Det finns också goda möjligheter att göra de anpassningar som just du behöver.

 

De här programmen och inriktningarna kan du läsa i AST-klass

 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning information och media
 • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap

Våra mål är att

 • ge våra elever en utbildning med en personlig pedagogisk utformning.
 • våra elever ska utveckla kunskaper för fortsatta studier eller arbete.
 • efter våra elevers individuella förmåga och behov ge möjligheter till att utveckla ett så självständigt ungdoms/vuxenliv som möjligt.


Hur uppnår vi målen?

 • Genom att ha god insikt och kunskap om den enskilde elevens behov och förutsättningar
 • Genom att ha goda kunskaper om autism
 • Genom kontinuerlig utbildning/fortbildning till hela personalgruppen
 • Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
 • Genom att den pedagogiska miljön anpassas efter individens behov och förutsättningar och de specifika ämnena likaså
 • Genom att vi utformar studieplaner och handlingsplaner som innefattar kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Genom att vi har personal med expertkunskaper till exempel skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, lärare, studie- och yrkesvägledare och socialpedagog